To aktive pensjonister synes det var gøy å jobbe igjen.

Pensjonistene tok tak

To aktive pensjonister synes det var gøy å jobbe igjen.

Mari Skaven Seierstad

  • 68 år
  • AFP ved 65 år
  • Ergoterapeut. Jobbet på Sunnaas og Sannerud. Stange kommune siden 1986. Bygde opp ergoterapitjenesten. Endte som virksomhetsleder.
  • Tok lønnet arbeid med smittesporing.
Pensjonistene-tok-tak-2.png
Pensjonistene Mari Skaben Seierstad og Anne Marit Olsen jobber selv om de har pensjonert seg.

Arbeidslivsrapport 2022 

Vil du dykke ned i rapportens tall og grunnlag finner du alle fakta her.

Faktadel

 

Vi møter de to pensjonistene hjemme hos Anne Marit Olsen på Stange. Hun og Mari Skaven Seierstad gikk begge av med AFP da de var 65 år, fordi de ønsket det etter et langt yrkesaktivt liv.

Koronaen endret planene

Men da pandemien kom endret hverdagen seg.

– Jeg gikk av for 2,5 år siden og hadde tenkt at jeg ikke skulle jobbe mer. Men så kom denne krisen, da…, sier Mari Skaven Seierstad.

Som tidligere virksomhetsleder møtte hun mange gamle kolleger i Stange kommune som var ganske fortvilet fordi de måtte drive med korona-relaterte oppgaver, mens de følte de skulle gjort noe helt annet.

– Jeg tenkte, jeg er frisk, jeg har tid, kanskje jeg skal melde meg til noe? Jeg er ikke sykepleier så vaksinering var utelukket. Smitte sporing derimot, som handler om å snakke med folk, det har jeg jo drevet mye med, sier hun og ler.

Ville frigjøre andre

Mari forteller at hun sjekket pensjonsrettighetene sine, for hun så ikke for seg å ta vakter for en hundrelapp i timen. Og det var uaktuelt å jobbe om det hadde gitt avkortning i pensjonen.

– Det var forutsetningen. Og reglene ble vedtatt for et halvt år av gangen, så jeg bandt meg ikke til vakter langt frem i tid. Jeg fikk selvfølgelig ikke lønnen jeg hadde som virksomhetsleder, men som ergoterapeut, og det var greit, sier hun. Likevel er hun klar på at det som først og fremst motiverte var muligheten til å frigjøre andre typer helsepersonell, som dermed kunne brukes til de arbeidsoppgavene de egentlig hadde.

Psst! Reglene for å jobbe på pensjonistlønn har endret seg siden vi skrev denne artikkelen. Her kan lese mer om de nye reglene.

– Det var vanskelig for kommunene å forutse hvor mange smittede personer som trengte oppfølging hver dag. Så mange ganger jobbet vi skjorta av oss, forteller hun.

– Jeg var en av de siste som ga meg, for særlig Stange kommune brukte mange pensjonister. Gjennom hele perioden hadde vi nært samarbeid med kommuneoverlegene i «Samfunnsmedisinsk enhet for Hamarregionen». Det ga oss tryggheten og vissheten om at vi gjorde en god faglig jobb.

En fin hverdag

Anne Marit Olsen på sin side, tok lønnet arbeid i forbindelse med stortingsvalget 2021, både ved forhåndsstemmingen og selve valget.

– Da hadde jeg hatt fri i ett år. Dette var en oppgave jeg hadde vært med på tidligere og synes er artig, sier Anne Marit.

Under valgukene i 2021 jobbet Anne Marit til såkalt pensjonistlønn, noe hun synes var helt ok.

– Det var artig å treffe tidligere kolleger igjen og alle som kom på valget, det var fint i hverdagen, sier hun.

Utelukker ikke mer arbeid

Nå er ingen av dem i arbeid, men de utelukker ikke at en fremtidig gjesteopptreden i arbeidslivet er aktuelt.

– Noe med kort varighet der jeg kan melde seg til oppgaver, men en vanlig jobb, bundet fra 8-16 kunne jeg ikke tenke meg, sier Anne Marit, som også har meldt seg som frivillig til å hjelpe med Ukraina-flyktninger.

– Det er jeg enig i, sier Mari. Også hun har planer om å jobbe frivillig med Ukraina-flyktninger.

– Jeg tror at muligheten til å kunne jobbe uten at det skjer noe med pensjonen er kjempeviktig, og motiverer mange, fastslår Anne Marit.

 

 

Andre artikler om arbeidsliv

Kommunalsjefen for helse og omsorg i Hamar kommune, Vigdis Galaaen

Pensjonistene stilte opp da landet stengte

13.09.22

Kommunalsjefen for helse og omsorg i Hamar kommune, Vigdis Galaaen, sier det har vært kritisk viktig å kunne rekruttere pensjonerte helsearbeidere under korona-perioden.