Ansatte i Kommune- og Helse-Norge

KLPs arbeidslivsrapport

Kommune- og helse-Norge mister mange fra viktige yrker på grunn av emosjonell påkjenning over tid. Først nå har arbeidslivet fått øynene opp for denne utfordringen.

KLPs arbeidslivsrapport

Vi trenger et bærekraftig arbeidsliv

2022 er året vi skal legge pandemien bak oss og se fremover. Unge lavt utdannede og lavtlønnede var særlig utsatt som følge av nedstengningene. Ikke alle kom tilbake til yrkene de forlot. Andre har flyttet tilbake til sine hjemland og ikke kommet tilbake. Pensjonister opplevde å bli kalt tilbake i frontlinjen for å hjelpe til med vaksinering og smitte-sporing i kommune- og helse-Norge.

I KLPs arbeidslivsrapport presenterer vi nøkkeltall som beskriver pensjoneringsmønstre og sysselsetting i kommune- og helse-Norge samt andre utviklingstrekk som belyser hvor vi står i forhold til dette.

Du kan lese hele rapporten her

Yrkesaktiviteten blant sykepleiere

KLPs arbeidslivsrapport tar utgangspunkt i en analyse av yrkesaktiviteten til sykepleiere under 62 år. Analysen er basert på tall fra KLPs medlemsdata de siste ti årene.
 

Analyse av yrkesaktivitet blant sykepleiere

Sykepleier på jobb

Når jobben med å hjelpe blir for mye

De møter liv og død, sykdom og livsglede på jobben. Belastninger knyttet til å jobbe med mennesker kan stå for så mye som 30-40 prosent av sykefraværet i det offentlige. Hva kan vi gjøre med det?

Les reportasjen

Få innsikt

Diem Thach
Diem Thach

Ferdig med å være sykepleier

24.08.22

Diem Thach (29) sluttet etter syv år som sykepleier. Hun var ikke forberedt på totalbelastningen i yrket.

Eva Margaret Forsberg trives med spennende og varierte oppgaver som sykepleier
Eva Margaret Forsberg trives med spennende og varierte oppgaver som sykepleier

Trenger humor og noen å snakke med

24.08.22

Eva Margaret Forsberg (52) har jobbet som sykepleier i 27 år. Hun er glad det alltid finnes noen å snakke med når hun trenger det.

Kommunalsjefen for helse og omsorg i Hamar kommune, Vigdis Galaaen

Pensjonistene stilte opp da landet stengte

13.09.22

Kommunalsjefen for helse og omsorg i Hamar kommune, Vigdis Galaaen, sier det har vært kritisk viktig å kunne rekruttere pensjonerte helsearbeidere under korona-perioden.

To aktive pensjonister synes det var gøy å jobbe igjen.

Pensjonistene tok tak

13.09.22

To aktive pensjonister synes det var gøy å jobbe igjen.