paige-cody-nN8c1cCGsZI-unsplash

625 000 skal jobbe i jula

På mange arbeidsplasser fører situasjonen denne julen til økt beredskap, sammenliknet med tidligere år. 625 000 mennesker forbereder seg nå på å jobbe i høytiden. 

Lær mer om pensjonen din

Som offentlig ansatt har du en veldig god pensjonsordning med offentlig tjenestepensjon. Vil du vite mer om hva det innebærer?

Kort fortalt

For de fleste er helligdagene i julen en tid for familie og hygge. Denne julen er det kanskje spesielt viktig å samle krefter til å ta fatt på et nytt år. Finne roen og en slags normalitet.
Men alt er ikke normalt.  

Mange på jobb

Ifølge Statistisk Sentralbyrå er det omtrent 2,7 millioner yrkesaktive personer i Norge. For de fleste er julen en tid for familie og fri fra en hektisk arbeidshverdag, men en tredel av alle yrkesaktive i Norge har en jobb som innebærer å arbeide på helligdager. Det kommer frem i en fersk befolkningsundersøkelse gjennomført av Opinion. Omtrent 75 prosent av disse, eller 625 000 personer, skal jobbe nå i julen. 

625 000 mennesker som holder hjulene i gang, mens vi andre knekker nøtter, drikker gløgg og åpner gaver. Det er brannbetjenter, kirketjenere og drosjesjåfører. For å nevne noen. Og helsepersonell.  

Ekstrarolleadferd

- Det er viktig å forstå hva det krever ekstra av alle de som står i jobb, særlig når resten av arbeidslivet tar fri. Mange er slitne etter et år preget av store omveltninger. Likevel bretter de opp ermene og tar et nytt tak. Særlig i helsevesenet er det mange som går langt utover arbeidsbeskrivelsen sin for at brukere og pasienter skal ha det best mulig. Det er det vi kaller ekstrarolleadferd, sier Vibeke Os Bratlie, leder for HMS-teamet i KLP.   

I undersøkelsen oppgir hele 19 prosent av sykepleierne at det er økt bemanning på arbeidsplassen i julen som følge av koronasituasjonen. Det er nesten en av fem. 88 500 sykepleiere skal jobbe i jula i år. På teststasjoner, i hjemmehjelpen, på sykehus, akuttmottak og andre steder. 

- Mange skulle nok helst vært med familien sin, kanskje særlig i år. Likevel vet vi fra tidligere undersøkelser at personer som jobber med mennesker opplever arbeidet som meningsfylt og en kilde til stolthet og trivsel, sier Os Bratlie. Hun har selv en mor på sykehjem, og kjenner ekstra på restriksjonene vi lever med. 

- Tenk på alle de som nå knapt ser andre mennesker enn sykepleieren og hjelpepleieren. Julen blir intet unntak. Mange av de som skal jobbe i julen finner glede i nettopp det å spre glede til andre. Være en del av julen for mamma på sykehjemmet eller den nyopererte familiefaren på sykehuset. Eller det unge paret som venter sitt første barn. Det er ikke vanskelig å se at det er meningsfylt, selv om prisen er tid med egne venner og familie. 

Økt respekt for helsepersonell 

Hele 53 prosent av befolkningen oppgir i undersøkelsen at de har fått større respekt for helsepersonell i år. Det tror ikke Vibeke Os Bratlie er tilfeldig. 

- Som fagperson, og ikke minst som pårørende, har jeg full tillit til at beboere, brukere og pasienter har det så bra som det går an, gitt situasjonen. De strekker seg langt for å skape jul for mamma, med musikk og mat og alt det andre som tradisjoner er laget av. Det varmer skikkelig.