Dette er de beste unge lederne i kommune- og helse-Norge

KLP, AFF og Norsk Sykepleierforbund har kåret årets beste unge ledere i Kommune- og Helse-Norge er kåret. Her er vinnerne!

Dette har utvilsomt vært et krevende år for alle ledere i kommune- og helsesektoren i Norge, men kanskje aller mest for de som er helt i starten av sin lederkarriere. Dette er unge mennesker som har tatt på seg et stort ansvar, og som har vist gode lederegenskaper tross alt som er kastet på dem. Årets beste unge ledere i Kommune- og Helse-Norge skal bidra til å gi dem anerkjennelsen de fortjener.

– Ledere i kommune- og helse-Norge har et veldig stort ansvar. Du skal kunne motivere folk rundt deg og bidra til å levere profesjonalitet og kvalitet i tjenestene til befolkningen. Det er både viktig og gledelig å kunne gi unge ledertalenter den anerkjennelsen de fortjener, sier Gro Myking, juryleder og konserndirektør for kommunikasjon og marked i KLP.

Satsingen på unge ledere i kommune- og helsesektoren er et samarbeid mellom KLP, ledelses- og organisasjonsmiljøet AFF og Norsk Sykepleierforbund. Etter en åpen nominasjonsprosess ble fem vinnere kåret av en jury. Premien er deltakelse, inkludert opphold og reise, på AFFs anerkjente lederprogram – Solstrand Accelerate.

Hele 294 unge ledere ble nominert, men de fem som utmerket seg mest og dermed er årets beste unge ledere i kommune- og helse-Norge er:

Fride Munkerud (26)

Stilling: Enhetsleder for Poliklinikken på Kirkenes Sykehus.
Fride Munkerud var ferdig utdannet sykepleier i 2018. Til tross for at hun ikke har noen formell lederutdannelse, er hun i dag leder for 26 personer ved Poliklinikken på Kirkenes Sykehus. Ifølge nominasjonen er Fride en ung og svært engasjert sykepleier som har gått rett inn i en lederjobb på Kirkenes Sykehus. Hun har ledet driften av poliklinikken på Kirkenes Sykehus gjennom alle de utfordringer Covid-19 har brakt med seg. Fride blir beskrevet som en effektiv leder med stor stå-på-vilje og kapasitet, som ønsker det beste for alle rundt seg.

Sarhad Solaimani (33)

Stilling: Tjenesteleder på Lønnås bo- og rehabiliteringssenter. Konstituert tjenesteleder på Valler sykehjem i Bærum.
Sarhad Solaimani kom til Norge som politisk flyktning i 1997, og utdannet seg til sykepleier. Til tross for at han bare er 33 år har han allerede utmerket seg i flere lederstillinger i Bærums helse- og omsorgsvesen. Sarhad overtok Valler sykehjem 21. april i år, midt i en kritisk fase med mye koronasmitte, mange koronarelaterte dødsfall og stort medietrykk. Han balanserer drift og strategi godt, og på kort tid klarte han å rydde i den vanskelige situasjonen. Sarhad omtales som en leder som ser sine medarbeidere og ivaretar dem på en utmerket måte. Ved siden av jobben tar han nå en mastergrad i verdibasert ledelse.

Agata Kapuscinska (36)

Stilling: Leder dialyseavdelingen ved Helse Fonna.
Agata Kapuscinska, som fikk hele syv ulike nominasjoner, flyttet til Norge fra Polen i 2011. Hun er kjent for å være en humørspreder som er svært dedikert til arbeidet, og gir 100 prosent av seg selv uansett hvor stressende arbeidsdagen er. Agata omtales som en effektiv problemløser, som alltid tar seg tid til sine kolleger og gjør deres kampsaker til sine egne.

Tommy-René Stordal (34)

Stilling: Kommunalsjef Vang Kommune.
Tommy-René Stordal er tross sin unge alder kommunalsjef for oppvekst, kultur og integrering i Vang kommune. Han er kjent for sin evne til å bygge gode relasjoner til menneskene rundt seg, og få disse til å bidra til å nå organisasjonens mål. Gjennom koronapandemien har han nærmest friksjonsfritt ledet etaten sin gjennom smittetiltak som fjernundervisning, tilsynsordning, kohorter og andre tilpasninger.

Tove Ragnhild Johnsen (38)

Stilling: Avdelingsjordmor Kvinneklinikken på Lillehammer, Sykehuset Innlandet.
Kvinneklinikken på Lillehammer tar imot ca. 1200 fødsler årlig. Tove Ragnhild Johnsen er en effektiv og nytenkende avdelingsjordmor på føden, og er nærmeste leder med personalansvar for jordmødre og barnepleiere. Hun blir beskrevet som en humørspreder som både er veldig motivert og god til å motivere andre. Som avdelingsjordmor har hun ansvar for personal, drift og økonomi, samt det overordnede fagansvaret på føde- og barselavdelingen. Johnsen har nylig takket ja til fast stilling som avdelingsleder for ny sammenslått gynekologisk-, føde- og barselavdeling.

Vi gratulerer de fem dyktige vinnerne!

Et samarbeid mellom KLP, NSF og AFF

Denne satsingen på unge ledere i hele kommune- og helsesektoren i Norge er et samarbeid mellom KLP, AFF og Norsk Sykepleierforbund. AFF er et av Norges fremste leder- og organisasjonsmiljøer i Norge og samarbeider tett med NHH. Norsk Sykepleierforbund (NSF) er Norges fjerde største fagforbund og representerer over 120.000 sykepleiere, jordmødre og sykepleierstudenter. KLP er Norges største pensjonsselskap og er eid av de fleste kommuner og helseforetak i Norge.

Informasjon om konkurransen

Vi ser etter unge ledere i alle deler av kommune- og helsesektoren i Norge. Med unge ledere mener vi de som er i starten av sin leder-karriere. Det er ingen aldersbegrensninger, men de som er i denne fasen av karrieren er gjerne mellom 25 og 50 år.

Du kan sende inn dine nominasjoner fra 2. juni 2020 til 21. juni 2020.

Fem vinnere får delta på Solstrandprogrammet  Accelerate. Programmet er på 5 uker fordelt over 14 måneder, med noe arbeid mellom samlingene. Første seminar er 7. - 11. september 2020, siste seminar er 18. - 22. oktober 2021. Etter programmet blir du en del av et varig nettverk av ledere på tvers av funksjoner og organisasjoner. Vinnerne får dekket kursdeltagelse, reise og opphold.

Fem vinnere velges av en jury bestående av:

 • Stein Halvorsen, kommunaldirektør i Åsnes kommune 
 • Olaug Flø Brekke, generalsekretær i NSF
 • Anders J. Dahl, programdirektør i AFF
 • Gro Myking, konserndirektør kommunikasjon og marked i KLP
 • Vibeke Os Bratlie, leder av HMS-avdelingen i KLP. 

Tre av vinnerne må være medlemmer av Norsk Sykepleierforbund (NSF). En av plassene som går til et medlem av NSF er finansiert av en gave fra Cargill Aqua.

Vinnerne vil bli kontaktet innen 3. juli 2020. 

 

 1. Premien kan ikke byttes i kontanter eller andre premier.
 2. Premien kan kun gis til personer i Norge.
 3. Deltakere og mottakere av premien må være over 18 år.
 4. Deling av konkurransen eller tagging av venner på sosiale medier vil ikke påvirke vinnersjansen.
 5. Denne konkurransen verken sponses, støttes, administreres av eller har noen tilknytning til Facebook.
 6. Ansatte i KLP kan ikke vinne.
 7. Informasjonen du sender inn vil i utgangspunktet bli brukt i forbindelse med denne konkurransen, men vi vil også kontakte noen av innsenderne for å høre om deres historier kan brukes i andre sammenhenger.

  

Interessante artikler

AndersAngen

– Stor respekt for ledere i det offentlige

17.06.20

Helthjem-gründer Anders Angen fikk et nytt syn på utfordringene mange ledere i offentlig sektor møter hver dag som deltaker i Solstrandprogrammet Accelerate.
– Noen av avgjørelsene de må ta kan ha en stor samfunnsmessig betydning, og innimellom faktisk handle om liv eller helse. Det setter ting i perspektiv, sier Angen. 

sykepleiere i korridor på sykehus

Derfor strekker offentlig ansatte seg langt på arbeidsplassen

20.05.20

- Offentlig ansatte rapporterer om høy grad av ekstrarolleatferd overfor kolleger og nærmeste leder. De uttrykker også høy grad av stolthet og lojalitet til arbeidsplassen sin, sier spesialrådgiver Mette Jørgensen i KLP.

Se webinar

Torill Myre, styrer i Kirkebygden barnehage i Våler i Østfold

Glade voksne gir trygge barn

15.04.21

Torill Myre er barnehagelederen som gjør alt for at kollegene skal lykkes. Selv mener hun det handler om å gjøre alt for at barna skal ha det godt.