Webinar

"Med hjertet på jobben" – Ekstrarolleatferd i offentlig sektor

Varighet
VARIGHET
1 time
Sted
STED
Online

Se webinaret der vi presenterer vår undersøkelse om ekstrarolleatferd blant medarbeidere og ledere i offentlig sektor.

Se webinaret

Ekstrarolleatferd handler om de medarbeiderne som alltid gir det lille ekstra på jobb, de som strekker seg langt for å hjelpe kollegaer, leder, pasienter eller kunder, og som stadig gjør mer enn forventet.  Vi snakker rett og slett om de menneskene som har med seg hjertet på jobben. 

Hvor utbredt er denne atferden blant medarbeidere i det offentlige? Og er det noen arbeidsmiljøfaktorer som går igjen på arbeidsplassene med høy grad av ekstrarolleatferd? Er det noe organisasjonen eller leder kan gjøre for at flere av medarbeiderne skal gi det lille ekstra?

I dette webinaret vil spesialrådgiver Mette Jørgensen fra HMS-avdelingen i KLP presentere funnene fra vår ekstrarolleatferd-undersøkelse blant 1000 offentlige ansatte, og snakke om  hva som kjennetegner både medarbeidere, ledere og arbeidsplasser der mange har med seg hjertet på jobben. 

Her kan du laste ned presentasjonen fra webinaret.

Alle sitatene i webinaret er hentet fra boken "En stor takk". Her kan du lese mer om de offentlige ansatte som blir beskrevet.

Webinaret ble avholdt og spilt inn 6. mai 2020.