Isberg som smelter

Velkommen til Den Lille Store Utslippsdagen!

I løpet av disse dagene får du høre fra flere forskere om siste nytt innen klimaforskning og hva som er status for Norges utslipp og vei mot 2030.

Vi retter også fokus mot hva som skjer i næringslivet og den voksende netto null-bevegelsen. For at Norge og verden skal nå klimamålene må næringslivet bli grønnere og mer bærekraftig. Heldigvis fremmer stadig flere ambisiøse nullvisjoner, men hvordan styrer man egentlig etter et klimamål, og hvordan kan vi vite at det vi gjør har en effekt? Hva skjer når vi begynner å ta med klimarisiko i likningen? Kort oppsummert – hvordan ligger vi an til å nå klimamålene?

Om arrangementet

Hvem står bak?
KLP, Climate Futures, Cicero, Miljødirektoratet og SSB.

Du møter blant andre 

Kristin Halvorsen

Kristin Halvorsen

Direktør ved Cicero

Kikki Kleiven

Kikki Kleiven

Direktør ved Bjerknessenteret og innleder

Øyvind Paasche

Øyvind Paasche

Head of Innovation ved Climate Futures

Hilde Nordbø

Hilde Nordbø

Leder for bærekraft i Handelsbanken

Program

Dag 1 - 27. april:
Utslipp, klimarisiko og nytt på forskningsfronten

10:00 Velkommen til Den Store Utslippsdagen

10:05 Hva sier den siste delrapporten fra FNs klimapanel?
Kikki Kleiven, Direktør ved Bjerknessenteret

10:15 Metanutslipp – kan det velte Parisavtalen?
Ben Sanderson, seniorforsker ved Cicero

10:30 Skogbranner, utslipp og klimakoblinger.
Kristine Grimsrud, seniorforsker ved SSB

10:45 Alvorlig kritikk til myndighetenes arbeid med klimatilpasning - hovedfunn fra Riksrevisjonens rapport.
Guri Lowrie, prosjektleder og underdirektør ved Riksrevisjonen

Kaffepause: 11:00 – 11:10

11:10 Nasjonalt regnskap, status forutslippstallene og feilkilder og forbedringer. 
Nina Holmengen, seksjonsleder i Miljødirektoratet

11:25 Fysisk klimarisiko – hva gjør vi når verden endrer seg?
Øyvind Paasche, Head of Innovation ved Climate Futures

11:40 Oppsummering av dagen og avslutning.

Dag 2 - 28. april:
Hva skjer i praksis – eksempler fra næringslivet

10:00 Velkommen til Den Store Utslippsdagen.
Kristin Halvorsen, direktør ved Cicero

10:05 Hvordan vet vi at det vi gjør faktisk kutter globale utslipp?
Alexandra Paltschik Rønneberg, rådgiver samfunnsansvar i KLP

10:20 Hvordan skal vi måle utslippene våre?
Kristian Ruth, fagsjef/prosjektleder for bærekraft i Finans Norge

10:35 Finansiering for å nå klimamålene.
Einar Kilde Evensen, DNB Corporate Banking

Kaffepause: 10:50 – 11:00

11:00 Slik tenker fire aktører om investeringer i olje og gass. Fire korte innlegg og deretter diskusjon ledet av Kristin Halvorsen med:

  • Heidi Finskas, direktør samfunnsansvar, KLP
  • Hilde Nordbø, leder for bærekraft, Handelsbanken
  • Ellen Bakken, sjeføkonom, Norsk olje og gass.

11:20 Oppsummering av dagen og takk for nå, Kristin Halvorsen og Heidi Finskas

Samarbeidspartnere

MicrosoftTeams-image (15).png