Se alle sendinger fra KLP Kommunekonferansen

Du kan navigere i sendingen ved å klikke på kapitlene som er markert på tidslinjen til videoen. 

Trondheim 

Hva slags distriktspolitikk skal vi ha i Norge? Styrt avvikling eller utvikling?


Bergen

Klarer kommunene å ta vare på naturverdiene?