BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:Romance Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20210324T144030Z DESCRIPTION:Hva slags distriktspolitikk skal vi ha i Norge? Styrt avvikling eller utvikling?\n \nSkal vi akseptere at det går mot avfolking enkelte steder eller er covid et vendepunkt som muliggjør et spennende liv og kar riere på bygda?\n \nFå med deg den første livesendingen fra KLP Kommune konferansen 2021 – live fra Rockheim i Trondheim. Sendingen streames her : https://www.klp.no/kurs-og-konferanser/kommunekonferansen\n \nMedvirkend e i sendingen er blant annet:\n \nTrygve Slagsvold Vedum\, leder Senterpar tiet\n* Victor Norman\, professor og leder av demografiutvalget\nS igrun Aasland\, nestleder i Agenda\nOve Daniel Jakobsen\, professor i øko logisk økonomi og fasilitator av utopiverksted\nStefan Leksnes\, forsker ved SSB\n* Knut Vareide\, forsker ved Telemarkforskning\n \n \n DTEND;TZID="Romance Standard Time":20210527T113000 DTSTAMP:20210324T144030Z DTSTART;TZID="Romance Standard Time":20210527T100000 LAST-MODIFIED:20210324T144030Z LOCATION:Digitalt PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=no:KLP Kommunekonferansen: Hva slags distriktspolitikk ska l vi ha i Norge? TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000F07EEF073BFED601000000000000000 010000000B6D075B78231AD43A74415F2EAF30E92 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html: < !--[if gte mso 9]>\n\n\n

Hva slags distriktspolitikk skal vi ha i Norge? Styrt avviklin g eller utvikling?

 \;

Skal vi akseptere at det går mot avfolking enkelte steder eller er covid et vendepunkt som muliggjør et spennende liv og karriere på bygda?

 \;

F å med deg den første livesendingen fra KLP Kommunekonferansen 2021 – l ive fra Rockheim i Trondheim. Sendingen streames her: https://www.klp.no/kurs-og- konferanser/kommunekonferansen

 \;

Medvirkende i sendingen er blant annet:

 \;

Trygve Slagsvold Vedum\, leder Senter partiet

· \; \; \; \; \; \;&nbs p\; \; Victor Norman\, p rofessor og leder av demografiutvalget

Sigrun Aasland\, nestleder i Agenda

Ove Daniel Jakobsen\, professor i økologisk økonomi og fasilitator av utopiverksted

< span style='font-family:"Arial"\,sans-serif\;mso-fareast-font-family:"Time s New Roman"'>Stefan Leksnes\, forsker ved SSB

· \; \; \;&nb sp\; \; \; \; \; Knut Vareide\, forsker ved Telemarkforsknin g

 \;< o:p>

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR