BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:Romance Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20210413T073834Z DESCRIPTION:Klarer kommunene å ta vare på naturverdiene? Slik kan vi få til en bærekraftig næringsutvikling.\n \nHvordan skal kommunene lykkes m ed å ivareta en av sine viktigste ressurser\, naturen\, og samtidig skape nye næringer og arbeidsplasser?\n \nFå med deg den andre livesendingen fra KLP Kommunekonferansen 2021 – live fra Ørnen i Bergen. Sendingen st reames her: https://www.klp.no/kurs-og-konferanser/kommunekonferansen\n \n Medvirkende i sendingen er blant annet:\n \n* Dag O. Hessen\, professor i biologi ved Universitetet i Oslo\n* Maren Hersleth Holsen (V)\, statssekre tær i Klima- og miljødepartementet\n* Ellen Hambro\, direktør i Miljød irektoratet\n* Statsforvalteren i Vestland\n* Sintef\n \n DTEND;TZID="Romance Standard Time":20210608T110000 DTSTAMP:20210413T073834Z DTSTART;TZID="Romance Standard Time":20210608T100000 LAST-MODIFIED:20210413T073834Z LOCATION:Digitalt (Se link i innkalling) PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=no:KLP Kommunekonferansen i Bergen: Klarer kommunene å ta vare på naturverdiene? TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000000AF8EC54830D701000000000000000 01000000017FB57E4C4E2394AA12642BC713AED04 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Kla rer kommunene å ta vare på naturverdiene? Slik kan vi få til en bærekr aftig næringsutvikling.

 \;

Hvordan skal kom munene lykkes med å ivareta en av sine viktigste ressurser\, naturen\, og samtidig skape nye næringer og arbeidsplasser?

&nb sp\;

Få med deg den andre livesending en fra KLP Kommunekonferansen 2021 –\; live fra Ørnen i Bergen. Send ingen streames her: https://www.klp.no/kurs-og-konferanser/kommunekonferansen

 \;

Medvirkende i sendingen er blant anne t:

 \;

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR