Disse snakket på konferansen

Karen Dolva

Karen Dolva, gründer og CEO i No Isolation.
Karen Dolva er gründer og CEO i No Isolation.

Kan glede effektiviseres? Karen Dolva omtales som en av klodens mest spennende hoder innenfor teknologi. Kommunenes behov står sentralt i de løsningene hun utvikler.

Helene Uri

Helene Uri er foredragsholder og anerkjent forfatter med en doktorgrad i språkvitenskap.
Helene Uri er foredragsholder og anerkjent forfatter med en doktorgrad i språkvitenskap.

"Hvem sa hva? Kvinner, menn og språk".

Samuel og bestefar

Programleder og eventyrer Samuel Massie og bestefar Arne Ulvolden.
Programleder og eventyrer Samuel Massie og bestefar Arne Ulvolden.

Samuel og bestefar Arne er opptatt av kunsten å leve, hele livet. Med sin erfaring bidrar de til forskningen Universitet i Bergen og Bettina Husebø har på dette området.

Bettina Husebø

Bettina Husebø er professor ved UiB. Institutt for global helse og samfunnsmedisin. Senter for alders- og sykehjemsmedisin (SEFAS).
Bettina Husebø er professor ved UiB. Institutt for global helse og samfunnsmedisin. Senter for alders- og sykehjemsmedisin (SEFAS).

Hvordan forebygger vi demens? Husebø er en av Norges fremste forskere innen eldrehelse og aktiv aldring. Demensforebygging blir stadig viktigere med en aldrende befolkning i kommunene.

Marco Elsafadi

Marco Elsafadi er en prisvinnende foredragsholder og ildsjel som er opptatt av viktigheten av gode relasjoner, både på jobb og ellers i livet.
Marco Elsafadi er en prisvinnende foredragsholder og ildsjel som er opptatt av viktigheten av gode relasjoner, både på jobb og ellers i livet.

Marco Elsafadi ble født i en FN-leir i Libanon, og var flyktning i 12 år for han fikk opphold og senere statsborgerskap i Norge i 1987. Han har jobbet med vanskeligstilt ungdom, rusproblematikk, skoleskulk og vold i nært samarbeide med barnevernet i Oslo, Bergen og Stavanger.

Per Solli

Per Solli er tidligere rektor ved Elvebakken videregående skole. Han ble kåret til Årets ladejarl i 2015.
Per Solli er tidligere rektor ved Elvebakken videregående skole. Han ble kåret til Årets ladejarl i 2015.

I 1997 søkte knapt noen seg til Elvebakken videregående skole. Når Per Solli i 2019 takket av som rektor var Elvebakken Oslos mest populære skole.

Jon Gunnar Pedersen

Jon Gunnar Pedersen er partner i Arctic Securities og tidligere statssekretær i Finansdepartementet.
Jon Gunnar Pedersen er partner i Arctic Securities og tidligere statssekretær i Finansdepartementet.

Jon Gunnar Pedersen dekker et bredt spekter innenfor samfunnsliv, politikk og næringsliv. Tema for hans foredrag på kommunekonferansen vil bli publisert senere.

 

Vidar Bugge-Hansen

Vidar Bugge-Hansen er prosjektleder for SMART Oppvekst i Tønsberg kommune.
Vidar Bugge-Hansen er prosjektleder for SMART Oppvekst i Tønsberg kommune.

SMART Oppvekst er et verktøy for å stimulere de gode egenskapene hos alle barn og unge. Prosjektet kan vise til gode resultater i skolen, og tas nå i bruk av barnevernet i kommunen.

Victor Norman

Victor Norman, professor emeritus og tidligere rektor ved ved Norges Handelshøyskole og tidligere statsråd.
Victor Norman, professor emeritus og tidligere rektor ved ved Norges Handelshøyskole og tidligere statsråd.

Victor Norman leder det regjeringsoppnevnte demografiutvalget som skal utrede konsekvensene befolkningsendringene i Norge får for distriktene.

Jeanett Bergan  

Jeanett Bergan, leder for ansvarlige investeringer i KLP
Jeanett Bergan er leder for ansvarlige investeringer i KLP.

Når KLP forvalter kommunenes pensjonsmidler går strenge krav til etikk og bærekraft hånd i hånd med kravet til god avkastning. Bergan gir et innblikk i dette arbeidet.