konferansedeltaker sitter å noterer

Kurs for helseforetak

Vi tilbyr aktuelle kurs og møter om blant annet pensjon, økonomi og arbeidsliv for de store helseforetakene i norge. I tillegg til kurstilbudene dere finner på denne siden, kan vi skreddersy egne kurs og møter.

Ta gjerne kontakt med din kundeansvarlige