For ansatte

KLP tilbyr en rekke ulike kurs og foredrag om aktuelle pensjonsrelaterte temaer for ansatte og tillitsvalgte. Vi forsøker å skreddersy tilbudet etter deres behov. Her får du oversikt over noen av de kursene vi tilbyr.

Tips

Tips

Ta kontakt med den som er kundeansvarlig i ditt fylke for å gjøre en avtale.

Finn kontaktpersoner

Informasjonsmøte

Vi informerer de ansatte om rettighetene de har i den offentlige tjenestepensjonsordningen, og gir opplæring i hvordan de kan beregne sin egen pensjon på "min side". 
Målgruppe: Alle ansatte

KLP-dager

På KLP-dagene holder vi informasjonsmøte for de ansatte, beregner pensjon og har ofte en bemannet stand.
Målgruppe: Alle ansatte

Seniorkurs

Når man nærmer seg pensjonsalder har man ofte mange spørsmål: Hva får man i pensjon? Når kan man fratre? Kan jeg jobbe samtidig som jeg mottar pensjon? Vi gir svar på dette, samt gir opplæring i hvordan man søker om pensjon.
Målgruppe: Ansatte som snart skal gå av med offentlig tjenestepensjon

Tillitsvalgtkurs

Vi har egne kurs for tillitsvalgte hvor vi informerer om medlemmers rettigheter, samt lover og regler.
Målgruppe: Tillitsvalgte

KLP-kurs for unge og nyansatte

Yngre arbeidstakere har ofte et annet informasjonsbehov enn eldre. Dette kurset omhandler innholdet i pensjonsordningen, samt ulike medlemsfordeler innen bank, forsikring og fond.
Målgruppe: Ansatte under 40 år med rett til offentlig tjenestepensjon