E-læring

Grønne lån for kommuner, fylkeskommuner og offentlig relaterte bedrifter

Varighet
VARIGHET
10 minutter
Sted
STED
Online

Grønne lån er rabatterte lån der investeringsformålet har en klar positiv effekt på klima og miljø.

I denne e-læringen får du hjelp til hvordan søknadskjemaet for grønne lån fylles ut, slik at KLP Banken får den informasjonen vi trenger for å gi riktig vurdering av søknaden.

Demning på fjellet vinter

Ta kurset her

Start kurs