Permitterte ansatte skal fortsatt være medlemmer i innskuddspensjons-ordningen

Arbeidsgivere som har innskuddspensjon for sine ansatte i KLP, har i avtalen sin at ansatte ikke skal meldes ut ved permittering. Dette er i samsvar med gjeldende pensjonslovgivning.

Dette betyr:

  • Innskudd og premie til risikodekninger skal opprettholdes under permittering.
  • Lønnen på permitteringstidspunktet skal gjelde som grunnlag for beregning av innskudd og risikopremie.
  • Arbeidstakere som blir permittert skal ikke meldes ut av innskuddspensjonsordningen.

Informasjon til bedrifter som må permittere ansatte på nav.no