Permittering og medlemskap i pensjonsordningen

26.03.20

Permittering likestilles med permisjon uten lønn når det gjelder regelverk for medlemskap i pensjonsordningen. Det vil si at permittering med varighet på under en måned skal ikke føre til utmelding av pensjonsordningen.

Permittering over én måned får følgende konsekvenser:

  • Den ansatte skal meldes ut av pensjonsordningen fra første dag uten lønn
  • Den ansatte vil være risikodekket i inntil to år ved uførhet og død
  • Et permittert medlem som blir utmeldt har rett til å betale frivillig medlemskap i inntil to år. Dette betyr at vedkommende kan betale for å få opprettholdt medlemskapet i pensjonsordningen i perioden vedkommende er permittert. Informasjon om dette vil de få i pensjonsbeviset som utstedes ved utmelding av pensjonsordningen.
  • Arbeidsgivere som ønsker det kan la sine ansatte stå innmeldt i pensjonsordningen i permitteringsperioden når den skyldes korona-situasjonen, og maksimum i to år. Dette vil være å anse som frivillig medlemskap, men arbeidsgiver vil bli belastet pensjonspremie som om den ansatte var i aktiv stilling. Arbeidsgivere som ønsker slik løsning må gi beskjed til KLP om dette. Ved frivillig medlemskap fortsetter medlemmet sin opptjening av pensjon og opprettholder alle pensjonsrettigheter i permisjonstiden, også når det gjelder rett til AFP.   

Du kan lese mer om medlemskap ved permisjon/permittering i kapittel 9 i brukerhåndboka når du er innlogget på kundeside.