Om innrapportering av ansatte nå i koronasituasjonen

20.04.20

Vi får en del spørsmål rundt hva som skal meldes inn til KLP av medlemstid og lønn i forbindelse med koronasituasjonen. Det er de vanlige innmeldingsreglene som gjelder, og disse finner du beskrevet i Brukerhåndboka på Kundeside.

Her finner du svar på de mest stilte spørsmålene vi får nå.

Hvordan skal ansatte som jobber i forbindelse med koronasituasjonen meldes inn til KLP?

Det er de vanlige innmeldingsreglene som gjelder.
For pensjonister er det bestemt at de som jobber innenfor offentlig helsetjeneste for å bistå i denne situasjonen ikke skal få pensjonen sin redusert, men de skal meldes inn til KLP etter de vanlige innmeldingsreglene. Les mer om hvem det gjelder.

Ansatte er nå permittert. Hvordan skal det meldes inn til KLP?

Permittering under en måned gir ingen endring i medlemskapet, og de ansatte skal fortsatt stå innmeldt. Permittering på over en måned gir utmelding fra første dag uten lønn. Les mer om hvilke konsekvenser dette gir, samt muligheter for å opprettholde medlemskap i permitteringstiden her.

Ansatte tar ekstravakter, og får midlertidige endringer i turnus på grunn av situasjonen som medfører andre tillegg. Hvordan skal det meldes til KLP?

Det er de vanlige innmeldingsreglene som gjelder også her. For at et tillegg skal være pensjonsgivende må det utbetales med 1/12 hver måned, og være fastsatt på forhånd.
Det vil si at tillegg for ekstravakter er ikke pensjonsgivende. Endringer i turnus må gjelde for minst 6 uker for at det skal medføre endring i rapportert tilleggslønn til KLP.

En ansatt er omplassert for å bistå med andre arbeidsoppgaver en periode nå. Skal det medføre endringer i rapporteringen?

Nei, så lenge arbeidsavtalen og betingelsene er de samme skal det ikke medføre noen endringer i innrapporteringen. Dersom omplasseringen betyr endring av arbeidsavtale, stillingskode, eller lønnsvilkår skal dette meldes inn til pensjonsordningen på vanlig vis.

Les også

Grønt hjerte malt på en murvegg

Alderspensjonister kan jobbe under koronakrisen uten å tape pensjon

Yrkesgrupper innen offentlig helsetjeneste kan jobbe under koronakrisen uten å få pensjonen redusert.

17.04.20

Permittering og medlemskap i pensjonsordningen

Permittering likestilles med permisjon uten lønn når det gjelder regelverk for medlemskap i pensjonsordningen. Det vil si at permittering med varighet på under en måned skal ikke føre til utmelding av pensjonsordningen.

26.03.20