ung jente med sin læremester

Pensjonister kan jobbe i undervisningssektoren for økt pensjonistlønn i pandemien

Fra 1. januar 2022 kan pensjonert personell i skoler og barnehager motta en pensjonistlønn på 300 kroner timen uten at AFP eller alderspensjonen blir redusert.

 

 

 

Økt pensjonistlønn i pandemien

Pensjonister i undervisningssektoren kan tilsettes på pensjonistlønn uten at AFP eller alderspensjon fra offentlig tjenestepensjon reduseres. Pensjonister som tilsettes for å håndtere koronapandemien kan få en pensjonistlønn på 300 kroner timen.

Hvem gjelder det?

Pensjonert personell som mottar alderspensjon, særalderspensjon eller AFP fra KLP, og som tilsettes på pensjonistlønn i skoler eller barnehager, kan motta pensjonistlønnen på 300 kroner timer. Du må selv avtale arbeid på pensjonistlønn med arbeidsgiveren din.

Tiltaket gjelder ikke de som mottar uførepensjon.

Andre skal ansettes på ordinær lønn og meldes inn i pensjonsordningen.

Hva slags arbeid gjelder det?

Dette gjelder arbeid for løse det ekstraordinære personellbehovet ved skoler og barnehager som følge av covid-19 smitte. Både undervisningspersonell, pedagogisk personell og øvrig personell kan tilsettes på den midlertidig økte pensjonistlønnen.

Hvor lenge gjelder tiltaket?

Tiltaket gjelder fra 1. januar til 1. juli 2022. 

Informasjon er hentet fra ks.no der du kan finne mer informasjon. Tiltaket er også omtalt på regjeringen.no.

 

 

For deg som mottar pensjon

Her samler vi informasjon for deg som helt eller delvis har tatt ut pensjon eller er over 62 år og trolig kan ta ut en pensjon.

Bestemor og barnebarn koser seg sammen inne i en sofa.

Bør du jobbe på pensjonistlønn?

02.06.22

Du kan jobbe på pensjonistlønn uten å bli innmeldt i tjenestepensjonsordningen. Dermed kan du unngå at offentlig tjenestepensjon blir redusert.

norske penger i sedler og mynter

Når utbetales pensjoner fra KLP?

13.04.22

Her finner du oversikt over utbetalingsdatoer fra KLP. Dette gjelder alle pensjonsordninger og ytelser. Pensjon utbetales den 20. hver måned, men enkelte måneder kommer den tidligere.

Eldre kvinne sammen med hund i skogen

Jobbe etter 67 år? Dette bør du vite om pensjonen din

25.03.22

Hvor lenge det lønner seg å jobbe etter fylte 67 år, er individuelt. Men sjekk hva som skjer med pensjonen din før du tar beslutningen for hvor lenge du skal jobbe.