Mor og datter på tur i marka, står på hver sin side av en liten bekk.

KLPs fremtidspris for kommunene

Har din kommune utviklet nye måter å løse noen av de store samfunnsutfordringene på? De tre beste tiltakene, prosjektene eller idéene blir belønnet med 250 000, 150 000 og 100 000 kroner, og vil bli presentert på KLP Kommunekonferansen høsten 2021.

Fristen for å sende inn bidrag gikk ut 10. september.

Inspirerende prosjekter

Hå kommune vil lage biogass av kumøkk 

Hå kommune på Jæren ville løse flere utfordringer for det som er en av Norges største husdyrkommuner, men som mangler spredeareal for all gjødselen. Hvorfor ikke bruke noe av kumøkka til å produsere biogass?

Plusshus til topps

Nye Vestsiden ungdomsskole i Kongsberg kommune er et plusshus som i løpet av sin levetid vil produsere mer energi enn det tar å bygge, drifte og til slutt rive bygget. Det gav førsteplass i KLPs klimapris for kommunene i 2019. 

Mer enn noen gang trenger vi nytenkende og handlekraftige kommuner 

En aldrende befolkning, klima- og miljøproblematikk, behovet for et mer inkluderende samfunn, synkende produktivitetsutvikling og strammere økonomiske rammebetingelser utfordrer kommunal sektor.

Men, de gode løsningene finnes hos de som har skoene på. I noen kommuner er det allerede tiltak på gang som bryter med eksisterende tenkning og praksis. Tiltak som bruker mulighetene som ligger i for eksempel bruk av teknologi, nye samarbeidsformer eller innbyggerinvolvering, og som har potensialet til å være en del av løsningen for flere.

KLPs fremtidspris for kommunene – i samarbeid med KS Partnerskap for radikal innovasjon

For å styrke kunnskap og bevissthet rundt de store samfunnsutfordringene vi står foran, og løfte frem både de små og store tiltakene og samarbeidene som viser vei, utvider vi nå KLPs klimapris til å omfatte alle bærekraftsmålene i en ny pris: KLPs fremtidspris for kommunene.

Prisen gis ut i samarbeid med KS Partnerskap for radikal innovasjon, et program som er utviklet i samarbeid med KS’ medlemmer. Partnerskapet jobber med å få til et radikalt innovasjonsarbeid med utgangspunkt i kommunesektorens behov. Målet er å skape verdier og velferd på nye måter som kommer samfunnet og den enkelte innbygger til gode. KLP er en samarbeidspartner i programmet med langsiktig perspektiv og bidrar med kunnskap innenfor våre fagområder.

Her kan du lese om KS Partnerskap for radikal innovasjon.

Har din kommune funnet en løsning som kan hjelpe oss mot å nå FNs bærekraftsmål? Da vil vi høre fra deg!
Har din kommune funnet en løsning som kan hjelpe oss mot å nå FNs bærekraftsmål? Da vil vi høre fra deg!

Disse sitter i juryen

  • Kari Næssa Nordtun, ordfører i Stavanger
  • Tor Peder Lohne, ordfører i Drangedal
  • Bettina Husebø, professor Det medisinsk-odontologiske fakultet, UiB
  • Kristin Weidemann Wieland, områdedirektør for Forskning, innovasjon og digitalisering i KS
  • Sverre Thornes, konsernsjef i KLP
  • Gro Myking, Konserndirektør kommunikasjon og marked i KLP

Om KLPs fremtidspris

Hvilke tiltak kan nomineres?

Alle kommuner og fylkeskommuner kan nominere egne tiltak, prosjekter eller løsninger som bidrar til å skape en bærekraftig fremtid. Tiltaket kan være lite eller stort, men det må kunne knyttes til minst et av FNs bærekraftsmål. Det finnes ingen begrensninger på hvor mange tiltak en enkelt kommune kan nominere, og det er lov å nominere tiltak som ble nominert til KLPs klimapris i 2019 eller 2020.

Hvordan kåres vinnerne?

En jury med representanter fra et bredt utvalg av fagområder skal kåre en første-, andre- og tredjeplass. Førsteplassen mottar 250 000 kr, andreplassen 150 000 kr og tredjeplassen 100 000 kr. Vinnerne presenteres på KLP Kommunekonferansen i løpet av høsten 2021.

Slik nominerer du et tiltak fra din kommune

Fristen gikk ut 10. september. Nominasjonsdokumentene som ble sendt inn bestod av:

  • Beskrivelse av initiativet til kommunen eller fylkeskommunen har tatt for å bidra til å løse en av de store samfunnsutfordringene.
  • Hvilket eller hvilke av FNs bærekraftsmål tiltaket bidrar til, og hvordan tiltaket bidrar til akkurat det eller de målene
  • Hvordan andre kommuner kan sette i gang tilsvarende tiltak, eller lære av dere?
  • Beskrivelse av hvilke effekter tiltaket har

Teksten skal helst ikke overskride tre A4-sider i Word med normal tekststørrelse. Juryen kan be om ytterligere dokumentasjon ved behov.

Les konkurransevilkår

KLPs klimapris 2020

bilde_12.02.21_1021

Hå kommune vant førstepremien i KLPs fremtidspris.

Les alle nominasjonene og se video fra de tre vinner-kommunene.

KLPs klimapris 2019

klimaprisvinner

Kongsberg kommune vant KLPs klimapris i 2019, men fikk hard konkurranse.

Her kan du lese om alle bidragene som kom inn.

 

Kommunekonferansen

IMG_8122_rawfarger_liggende

KLPs fremtidspris skal deles ut på KLP Kommunekonferansen 2021.

Les mer om konferansen her.