Fremtidsreisen

Hva tenker du om klimaendringene? Og hva gjør den tenkemåten med deg og dine valg? Fremtidsreisen er et interaktivt undervisningsopplegg som gir gode diskusjoner om et krevende tema – uten å virke skremmende.

Sjekk ut Fremtidsreisen

Et interaktivt undervisningsopplegg for klasserom og hjemmeundervisning

Fremtidsreisen er utviklet av KLP i samarbeid med NORCE, Bjerknessenteret for klimaforskning og Norsk Klimastiftelse. Hensikten er å vise hvordan eget liv og valg påvirker klima og miljø. 

I dette digitale undervisningsopplegget drar eventyrer og TV2-personlighet Samuel Massie elevene gjennom to hverdagshistorier i fremtiden.  

I det ene scenarioet har vi i 2040 klart å begrense global oppvarming, og at Norge er på vei mot å bli et lavutslippssamfunn. Det andre scenarioet beskriver en fremtid der vi ikke har klart å omstille oss. De to ulike scenarioene bevisstgjør elevene om egne valg, og er et godt utgangspunkt for en reflektert klassediskusjon. 

Denne typen fremtidstenkning er en anerkjent metode som blant andre FN bruker for å forberede seg på ulike fremtidsscenarioer, og den har vist seg effektiv for å få unge til å knytte klimainformasjon til egne valg i eget liv. 

Fremtidsreisen er helt kostnadsfritt å bruke, og blir allerede benyttet på mange skoler.  

To ulike versjoner 

I den ene versjonen styrer eleven fremdrift og tempo selv. Ved hjelp av korte filmer blir eleven ledet gjennom øvelsene. Disse inkluderer noe hørespill og noen visualiseringsøvelser og individuell refleksjon. Det hele tar normalt 40-45 minutter, og kan gjennomføres hvor som helst eleven har internettilgang. Det gjør at løsningen egner seg til bruk i klasserom, så vel som til hjemmeundervisning og som lekseoppgave. Mange lærere har også tatt verktøyet i bruk ved vikartimer. 

Prøv den individuelle versjonen.

Det finnes også en versjon som er spesialtilpasset plenumsundervisning i klasserom. I klasseromsversjonen blir opplegget veiledet og styrt av læreren. Sesjonen er tilpasset to skoletimer (90 minutter).

Her kan du finne mer informasjon og se en kort introduksjonsfilm om klasseromsversjonen.

I tråd med ny lærerplan 

Fremtidsreisen tar utgangspunkt i fakta om klimautfordringene, og skal gjøre ungdom oppmerksom på hvordan valgene man tar innvirker på det som er viktig for den enkelte. Hensikten er å skape refleksjon og dialog i klasserommet rundt klimautfordringene. 

Opplegget er tilpasset de tverrfaglige temaene i de nye lærerplanene, og passer aller best i fag som samfunnsfag, samfunnskunnskap og naturfag.  

Hva skal elevene gjøre? 

Gjennom øvelsen får elevene innsikt i klimautfordringene. Elevene skal: 

Visualisere fremtidsbilder på gitte tidspunkter frem i tid med et dystopisk og et optimistisk scenario og reflektere over disse 

Reflektere over handlingsmuligheter de selv, og samfunnet, har fremover. 

– Et teknisk godt, lærerikt og spennende undervisningopplegg.

- Lærer, Kjelle videregående skole

Har du prøvd det?

Er du lærer eller elev og har prøvd Fremtidsreisen?

Gi oss din tilbakemelding!

– Artig, morsomt. Spennende for de som er engasjerte i miljø og klima.

- Elev, Kjelle videregående skole

Brukerveiledning for lærer/fasilitator

Her får du som lærer og fasilitator en stegvis liste på hvordan du gjennomfører Fremtidsreisen. Du  finner også en video som tar deg gjennom programmet.

Klasseromsversjon

For hjemmeundervisning

Praktisk informasjon om undervisningsopplegget​ 

 • Klassetrinn: 6. til 10. trinn, og VG1.
 • Nøkkelord: Klima, klimaendringer, global oppvarming, bærekraft, fremtiden, fremtidstenkning, scenariotenkning.

Individuell versjon

 • Anbefales til særlig til hjemmeundervisning, lekser og vikartimer. Ikke egnet for 6. og 7. trinn 
 • Elevene gjennomfører på egen hånd på fremtidsreisen.no
 • Øvelsen tar ca. 45 minutter​ 
 • Kombinasjon av korte filmer og spørsmål og svar for refleksjon​
 • Krever ingen forhåndsforklaring, men læreren kan gjerne gi tilleggsoppgaver for fordypning eller med temaer i forlengelse, se forslag her.

​Klasseromsversjon

 • Anbefales til plenumsundervisning i klasserom. Også egnet for 6. og 7. trinn
 • Øvelsen tilpasses to skoletimer (90 minutter)​ 
 • Hele øvelsen er laget i et digitalt format, der læreren fungerer som en veileder 
 • Den er lagt opp ved hjelp av korte filmer med en programleder som guider klassen gjennom øvelsen i et "samarbeid" med læreren, samt noe hørespill og noen visualiseringøvelser​ 
 • Det blir både individuell refleksjon og gruppearbeid
 • I klasserommet må det være tre skjermer; tavla, lærerens PC eller nettbrett, og elevenes PC eller læringsbrett​.
 • Øvelsen er nettbasert, og alle må ha tilgang til, og være koblet til nettverk under øvelsen​ 
 • Tilgang til øvelsen gis via pålogging med e-postadresse og passord​ 
 • Øvelsen drives fremover ved at læreren og elevene trykker seg videre i løsningen​ 

Se brukerveiledning til lærer/ fasilitator her.