Samuel Massie
Samuel Massie (programleder og foredragsholder) guider elevene gjennom opplegget

Fremtidsreisen

I samarbeid med NORCE Bjerknessenteret for klimaforsking ved Universitetet i Bergen og Norsk Klimastiftelse utvikler vi et undervisningsopplegg om klimautfordringene med bruk av fremtidstenkning som verktøy. Interesserte klasser kan få teste undervisningsopplegget i pilotfasen allerede fra november. Opplegget passer videregående skole.

Hva tenker du om klimaendringene?

Og hva gjør den tenkemåten med deg og dine valg? Klimakrisen kan virke overveldende og skremmende. Samtidig ser vi ikke noen overhengende fare. Konsekvenser av klimaendringene vil vi først oppleve om noen år. En helt normal menneskelig reaksjon på slike problemer er å snakke om noe annet. Vi ignorerer, fortrenger, benekter og intellektualiserer, i stedet for å forholde oss til virkeligheten. Andre får klimaangst. De tar et stort personlig ansvar og klarer nesten ikke å tenke på noe annet.

Fremtidstenkning som verktøy

Vi som jobber med pensjon har mye erfaring med at folk flest strever med å forholde seg til det som kan skje i fremtiden. For - hvordan ser verden ut når dagens ungdom skal gå av med pensjon i 2080-årene? I KLP bruker vi fremtidstenkning og fremtidsscenarioer som verktøy i planleggings- og beslutningsprosesser. Dette er også en anerkjent metode som blant annet FN bruker for å stå bedre rustet foran morgendagens utfordringer. Når vi tenker på fremtiden på en strukturert måte så virker den ofte ikke så skremmende lenger. Dessuten gjør det oss bedre rustet til å ta gode valg for fremtiden – allerede i dag.

Undervisningsopplegget

Sammen med NORCE Bjerknessenteret for klimaforsking ved Universitetet i Bergen, Norsk Klimastiftelse og med støtte fra psykologer og pedagoger har vi i KLP laget et undervisningsopplegg for den videregående skole. Opplegget tar utgangspunkt i fakta om klimautfordringene, og bruker fremtidstenkning som verktøy for å gjøre ungdommene mer bevisst på hvordan valgene man tar i dag stemmer med det som er viktig for den enkelte.

Bli med!

Vær med på å teste øvelsen i en pilotfase allerede fra november 2019!

Ta kontakt med oss

Fakta

KLPs Fremtidsreisen er et undervisningsopplegg over to skoletimer som lanseres i januar 2020. Det er egnet for undervisning på videregående skole. Elevene presenteres for fakta om klimaendringene og ulike fremtidsscenarier og skal reflektere over disse. Opplegget er laget av KLP i samarbeid med NORCE Bjerknessenteret for klimaforsking ved Universitetet i Bergen, Norsk Klimastiftelse og med støtte fra psykologer og pedagoger.

Praktisk informasjon om undervisningsopplegget

 • Klassetrinn: VG1-3. Best egnet for modne og konsentrerte klasser.
 • Tid: 90 minutter
 • Opplegget krever: Felles skjerm i rommet, egen PC/Mac/nettbrett hos hver elev og lærer.
 • Nøkkelord: Klima, klimaendringer, global oppvarming, bærekraft, fremtiden, fremtidstenkning, scenariotenkning.

Hvordan er øvelsen tilpasset læringsplanene?

Selv om det ikke foreligger et endelig resultat av høringene som har vært på de nye læreplanene, er undervisningsopplegget er lagt opp i henhold til de foreslåtte nye læreplaner for den videregående skolen. Herunder også de foreslåtte tverrfaglige temaene i de nye læreplanene:

 • Folkehelse og livsmestring
 • Demokrati og medborgerskap
 • Bærekraftig utvikling

Øvelsen passer aller best i fag som samfunnsfag, samfunnskunnskap, politikk, naturfag, geografi og historie. Men vil også kunne brukes i tilknytning til fag innen psykologi, mat og helse. Personlige valg er en sentral del av det å reflektere om fremtiden, og i så måte er øvelsen også relevant knyttet til økonomi og matematikk.

Vi har fokusert på å forsøke å få elevene til å reflektere over at de valgene de gjør i dag, vil påvirke hvordan deres liv og verden blir i fremtiden. Vi har også forsøkt å fokusere på å gi en helhetsforståelse, og forklare sammenhenger, knyttet til problemstillinger knyttet til klimakunnskap, bærekraft og fremtidstenkning.

Undervisningsopplegget har følgende forankring i Læreplan i samfunnsfag (SAF1-03)

Læreplan gjelder ut skoleåret 2019-2020.

Følgende læremål dekkes helt eller delvis av undervisningsopplegget:

Utforskaren

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • utforske aktuelle lokale, nasjonale eller globale problem og drøfte ulike løysingsforslag muntlig og skriftlig med presis bruk av fagomgrep
 • bruke sammenfallende og motstridende informasjon fra statistikk til å drøfte ei samfunnsfaglig problemstilling

Arbeids- og næringsliv

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • diskutere etiske problemstillinger i arbeidslivet
 • Politikk og demokrati

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • utforske og diskutere korleis en kan være med i og påvirke det politiske systemet gjennom å bruke ulike kanaler for påverknad
 • diskutere omgrepa økonomisk vekst, levestandard, livskvalitet og bærekraftig utvikling og forholdet mellom dem
 • Internasjonale forhold

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • finne eksempler på ulike typer konflikter og menneskerettsbrudd og drøfte kva FN og andre internasjonale aktører kan gjøre
 • Klassetrinn: VG1-3. Best egnet for modne og konsentrerte klasser.
 • Tid: 90 minutter
 • Opplegget krever: Felles skjerm i rommet, egen PC/Mac/nettbrett hos hver elev og lærer.
 • Nøkkelord: Klima, klimaendringer, global oppvarming, bærekraft, fremtiden, fremtidstenkning, scenariotenkning.

Selv om det ikke foreligger et endelig resultat av høringene som har vært på de nye læreplanene, er undervisningsopplegget er lagt opp i henhold til de foreslåtte nye læreplaner for den videregående skolen. Herunder også de foreslåtte tverrfaglige temaene i de nye læreplanene:

 • Folkehelse og livsmestring
 • Demokrati og medborgerskap
 • Bærekraftig utvikling

Øvelsen passer aller best i fag som samfunnsfag, samfunnskunnskap, politikk, naturfag, geografi og historie. Men vil også kunne brukes i tilknytning til fag innen psykologi, mat og helse. Personlige valg er en sentral del av det å reflektere om fremtiden, og i så måte er øvelsen også relevant knyttet til økonomi og matematikk.

Vi har fokusert på å forsøke å få elevene til å reflektere over at de valgene de gjør i dag, vil påvirke hvordan deres liv og verden blir i fremtiden. Vi har også forsøkt å fokusere på å gi en helhetsforståelse, og forklare sammenhenger, knyttet til problemstillinger knyttet til klimakunnskap, bærekraft og fremtidstenkning.

Følgende læremål dekkes helt eller delvis av undervisningsopplegget:

Utforskaren

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • utforske aktuelle lokale, nasjonale eller globale problem og drøfte ulike løysingsforslag muntlig og skriftlig med presis bruk av fagomgrep
 • bruke sammenfallende og motstridende informasjon fra statistikk til å drøfte ei samfunnsfaglig problemstilling

Arbeids- og næringsliv

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • diskutere etiske problemstillinger i arbeidslivet
 • Politikk og demokrati

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • utforske og diskutere korleis en kan være med i og påvirke det politiske systemet gjennom å bruke ulike kanaler for påverknad
 • diskutere omgrepa økonomisk vekst, levestandard, livskvalitet og bærekraftig utvikling og forholdet mellom dem
 • Internasjonale forhold

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • finne eksempler på ulike typer konflikter og menneskerettsbrudd og drøfte kva FN og andre internasjonale aktører kan gjøre