Slik bruker du fremtidsreisen i hjemmeundervisning

Her finner du ut hvordan du kan gjennomføre Fremtidsreisen i hjemmeundervisning, eller som individuell oppgave på skolen. 

Elevene gjennomfører øvelsen på egen hånd på fremtidsreisen.no. Øvelsen tar ca. 45 minutter og består av en kombinasjon av korte filmer og spørsmål og svar for refleksjon. Vi anbefaler at læreren går gjennom kurset på forhånd. Da vil du kunne lage tilleggsoppgaver for fordypning eller med temaer i forlengelse som er tilpasset klassen. ​

Vi har laget to forslag​

Videooppgave

OPPGAVETEKST: Gjennomfør øvelsen Fremtidsreisen på fremtidsreisen.no. Øvelsen handler om klimautfordringene med bruk av fremtidstenkning som verktøy. Reisen tar ca. 45 minutter og består av korte filmer, spørsmål som du skal besvare og ting å tenke gjennom. Når øvelsen er over skal du lage en kort video (maks 30 sekunder) hvor du 1; nevner en ting du ikke visste fra før som du lærte. 2; forteller hva som gjorde mest inntrykk på deg underveis i Fremtidsreisen​.

ETTERARBEID: Læreren redigerer sammen en film med alle bidragene som klassen ser i fellesskap.​

Tekstoppgave

OPPGAVETEKST: Gjennomfør øvelsen Fremtidsreisen på fremtidsreisen.no . Øvelsen handler om klimautfordringene med bruk av fremtidstenkning som verktøy. Reisen tar ca. 45 minutter og består av korte filmer, spørsmål som du skal besvare og ting å tenke gjennom.

Når øvelsen er over skal du gjøre følgende oppgave: Oppsummer kort budskapet i Fremtidsreisen. Forklar hvordan Fremtidsreisen formidler innholdet.
Reflekter til slutt over budskapet.