Lekebiler oppstilt på rad og rekke

Trafikkforsikrings-avgift til staten

Trafikkforsikringsavgiften har erstattet den tidligere Årsavgiften for kjøretøy. Alle forsikringsselskapene er pålagt å kreve inn denne avgiften. Du betaler sammen med bilforsikringen din.

Kjøp og salg av kjøretøy

Selger og kjøper av et kjøretøy må alltid levere salgsmelding (melding om eierskifte). Du som kjøper må i tillegg omregistrere kjøretøyet før du kan bruke det.

Salgsmelding og omregistrering av kjøretøy hos Statens vegvesen

For å forenkle statens rutiner og spare administrasjonskostnader, har regjeringen bedt forsikringsselskapene om å fakturere årsavgiften for motorkjøretøy sammen med ansvarsforsikringen. Det er fortsatt Stortinget som fastsetter størrelsen på avgiften, og alle inntektene fra avgiften går til staten.

Tidspunktet for når du må betale avgiften avhenger av hvor mange betalingsterminer du har på forsikringen din. Betaler du forsikringen årlig, vil også trafikkforsikringsavgiften betales årlig. Betaler du forsikringen månedlig, vil også trafikkforsikringsavgiften fordeles månedlig.

Solgt bilen din?

Hvis kjøretøyet er solgt, trenger du ikke lenger forsikring på kjøretøyet. Den nye løsningen fører til at du kun betaler avgift for perioden du eide bilen. Hvis du selger eller avregistrerer bilen, vil du få tilbakebetalt det du har betalt for mye ettersom avgiften blir overtatt av ny eier. Forsikringen vil automatisk opphøre når registeret til Statens vegvesen er oppdatert med at kjøretøyet er solgt eller avregistrert.

Levert tilbake skiltene

Hvis kjøretøyet ditt er avregistrert (skiltene er levert til Statens vegvesen), trenger du ikke ansvarsforsikring for kjøretøyet. Du betaler avgiften til og med den dagen du ikke lenger har ansvarsforsikring på kjøretøyet. Hvis du fortsatt ønsker forsikring for brann og tyveri, må du ta kontakt med oss.

Vraket kjøretøy

Du skal ikke betale forsikring eller trafikkforsikringsavgift etter at et kjøretøy er vraket. For å slippe krav på forsikring og trafikkforsikringsavgift, må Statens vegvesen ha registrert at kjøretøyet er vraket. Forsikringen vil automatisk opphøre når dette er registrert hos Statens vegvesen.

Bonus påvirker ikke trafikkforsikringsavgift

Avgiften er ikke avhengig av hvor mye du betaler i forsikringspremie, hva du har i bonus eller hvilken kjørelengde du har. Men type kjøretøy, for eksempel bensindrevet bil eller el-bil, har betydning for hvor mye du betaler i trafikkforsikringsavgift.

Hva skjer hvis du ikke betaler?

Hvis du ikke betaler forsikringspremien eller trafikkforsikringsavgiften, vil forsikringsselskapet sende purringer, si opp forsikringsforholdet og sende kravet til inkasso. I praksis vil det bety at bilen ikke er forsikret og bilen blir avskiltet i en veikontroll.

Dagsgebyr for uforsikrede kjøretøy

Fra 1. mars 2018 får nå bileiere et gebyr fra Trafikkforsikringsforeningen for hver eneste dag kjøretøyet ikke er forsikret. Dette gjelder selv om kjøretøyet ikke er i bruk eller i kjørbar stand. Siden dagsgebyret ble innført 1. mars 2018, har antall uforsikrede kjøretøy gått ned fra cirka 100.000 til 30.000.
Gebyrsatser for uforsikrede kjøretøy

Flytter eller sier opp forsikringen

Trafikkforsikringsavgiften vil følge forsikringsforholdet. Bytter du selskap, vil avgiften og forsikringen stoppe hos det gamle, og begynne å løpe hos det nye. 

Hvis du har betalt for mye vil forsikringsselskapet tilbakebetale det du har betalt for mye i forsikring og avgift.

Leasing og trafikkforsikringsavgift

Stadig flere velger leasing av bil. Hvis leasingavtalen ikke inkluderer forsikring, slik at du selv kjøper og betaler forsikring for bilen, skal du betale trafikkforsikringsavgift sammen med forsikringen, på samme måte som om du hadde eid bilen selv.