Veihjelp

Ring KLP Veihjelp på 22 03 20 70.

Øyeblikkelig hjelp i utlandet

Trenger du øyeblikkelig hjelp til sykdom/ulykke i utlandet?
Ring alarmsentralen SOS på +47 22 96 50 46.

Mindre bilskade

Har du en mindre skade på bilen og er usikker på om det lønner seg å bruke forsikringen? Be om prisoverslag her.
Som KLP-kunde får du 10 prosent rabatt selv om forsikringen ikke benyttes.

Knust bilrute

Trenger du å reparere eller skifte bilrute?
Ring Riis Bilglass på 987 09 009 eller Hurtigruta Carglass på 987 09 500.

Avbestilling av reiser grunnet koronaviruset

Har du spørsmål om endringer på privat- eller tjenestereisen din grunnet koronaviruset? Les mer om hva reiseforsikringen dekker her

Har du betalt mer enn 50 prosent av reisen med KLP kredittkort, kan du melde skade/tap her

Hånd med gips som er dekorert av tegninger i forskjellige farger

Meld skade

Logg inn på Min side for å melde skade, tap eller sykdom. Du får raskere skadebehandling.
Her kan du også laste opp dokumentasjon og bilder, og se status på saken.

Meld skade, tap eller sykdom

Hva skjer etter at jeg har meldt en skade?

1

Når du melder skader på Min Side, kontakter vi deg senest neste arbeidsdag. Det kan ta noe mer tid i perioder med ekstra stor pågang. 

2

Ut fra informasjonen vi får fra deg, vurderer vi tiltak og videre saksbehandling. Dersom det er nødvendig, henter vi inn mer informasjon fra andre parter.

3

Vi hjelper deg med å få oversikt over skadeomfanget, og tar standpunkt til om skaden er dekket av forsikringen.

4

Hvis det er nødvendig, følger vi opp saken din mot andre selskaper eller parter. 

Ofte stilte spørsmål

Hvis du har behov for assistanse, ring KLP Veihjelp på 22 03 20 70 og velg "veihjelp".

Dersom du velger å bruke andre redningsselskaper enn KLP Veihjelp, blir fakturaen sendt direkte til deg og du må betale den selv. Deretter kan du søke utlegget refundert av KLP. 

Kasko maks:

 • Egenandelen er 500 kroner.
 • Du får hjelp ved problemer langs veien eller andre uhell. Du får også hjelp når bilen står parkert eller står hjemme.
  Vi hjelper deg på stedet eller til nærmeste verksted. I tillegg får du og din familie transport til hjemsted eller dit du skal reise (innenfor Norden), samt leiebil ved behov

Kasko og delkasko:

 • Egenandelen er 500 kroner.
 • Du får hjelp ved problemer langs veien eller andre uhell. Du får hjelp når bilen står parkert, unntatt på hjemmeadresse. 
  Vi hjelper deg på stedet eller til nærmeste verksted. I tillegg får du og din familie transport til hjemsted eller dit du skal reise (innenfor Norden), samt leiebil ved behov

Skade på bilrute er dekket hvis du har delkasko, kasko eller kasko maks. Logg inn på Min Side dersom du er i tvil om hva slags dekning du har på din bil.

Trenger du å reparere eller skifte bilrute?
Ta kontakt med en av våre samarbeidspartnere, Riis Bilglass på telefon 987 09 009 eller Hurtigruta Carglass på 987 09 500, for timebestilling. Du trenger ikke å kontakte KLP i forkant.

Hva er egenandelen?

 • når ruten må skiftes er det en egenandel på 2000 kroner
 • ved reparasjon av ruten er det ingen egenandel.

Hva skjer med bonusen?
Skade på bilrute medfører ikke bonustap.

Logg inn på Min Side når som helst for å melde en skade eller et tyveri.

Her vil du bli bedt om å fylle ut informasjon om hendelsen. Ha gjerne dokumenter du ønsker å sende til oss klart når du fyller ut skjemaet. Du kan også laste opp disse på Min Side eller sende dem til oss i ettertid. Du kan også kontakte oss på telefon 55 54 85 00.

Hvis du har kasko eller kasko maks dekker forsikringen din:

 • skader du får på bilen ved kollisjon og utforkjøring
 • leiebil mens bilen står inne til reparasjon
 • skader ved hærverk, feilfylling av drivstoff eller skade som oppstår på bilen mens bilen står parkert

Hva er egenandelen?
I din forsikringsavtale på Min Side kan du se se hvilken sum du selv valgte som egenandel da du kjøpte forsikringen.

Hva skjer med bonusen?
Skader på bil medfører endring i bonus

Det er kun kasko maks som dekker maskinskade.

Hva dekker forsikringen?
Maskinskade på motor, girkasse, samt drivverk til kjøretøyets framdrift ved brudd eller brekkasje som skjer tilfeldig og plutselig. Dette dekkes inntil bilen er 8 år fra 1.gangsregistrering og forutsetter at alle serviceintervaller er fulgt.

Hva er egenandelen?
Det gjøres fradrag i erstatningen når kjøretøyet er 2 år eller eldre.

Fradraget beregnes ut i fra hvor langt bilen har kjørt på skadedagen.

Inntil 30 000 km:           0 %
Inntil 60 000 km:          10 % minimum kr 5 000
Inntil 90 000 km:          20 % minimum kr 5 000
Inntil 120 000 km:         30 % minimum kr 5 000
Inntil 150 000 km:         50 % minimum kr 5 000
Over 150 000 km:         80 % minimum kr 5 000

Hva skjer med bonusen?
Skader under maskinskadedekningen medfører ikke bonustap.

Har du kasko eller kasko maks vil du kunne disponere en leiebil når egen bil står inne til reparasjon etter en skade som dekkes av din forsikring. Om du har bilen din inne til reparasjon for andre ting enn det forsikringen dekker, vil ikke forsikringen dekke leiebilen.

Hvordan får jeg tak i leiebil?
Har du mottatt et skadenummer fra oss, kan du kontakte vår avtalepartner Hertz bilutleie på telefon 03700 for bestilling av leiebil.

Hvor lenge disponerer jeg leiebilen?
Kasko:              inntil 15 dager
Kasko Maks:    inntil 30 dager

Ønsker du ikke eller har du ikke behov for leiebil?
Vi dekker kr 250 i døgnet i de dager bilen står inne til reparasjon, begrenset til 15 dager ved kasko og 30 dager ved kasko maks.

Tyveri er dekket under Delkasko, Kasko og Kasko Maks.

Tyveriforsikringen dekker skader på kjøretøyet ved tyveri eller forsøk på tyveri. Hærverk er også dekket når det er åpenbart at det er gjort forsøk på å stjele kjøretøyet eller deler av denne.

Delkasko                          

 • Ekstra dekk og felger.
 • Lovlig fastmontert ekstrautstyr med inntil kr 10.000.

Kasko

 • Ekstra dekk og felger.
 • Lovlig fastmontert ekstrautstyr med inntil kr 10.000.
 • Sikkerhetsutstyr til bruk i kjøretøyet.
 • Løsøre med inntil kr 5.000.

Kasko Maks

 • Ekstra dekk og felger.
 • Sikkerhetsutstyr til bruk i kjøretøyet.
 • Lovlig fastmontert ekstrautstyr med inntil kr 20.000.
 • Løsøre med inntil kr 10.000.

Hva er egenandelen?
Hvis det kan dokumenteres at FG-godkjent alarm var i bruk, reduseres egenandelen med kr 5.000.

Hva skjer med bonusen?
Skader under tyveriforsikringen medfører ikke bonustap.

Hva dekker forsikringen?
Skader ved brann, lynnedslag og eksplosjon er dekket under både delkasko, kasko og kasko maks.

Hva er egenandelen?
Du må betale en egenandel dersom du vil at skaden skal dekkes av oss. Se i din forsikringsavtale på Min Side for å se hvilken sum du selv valgte som egenandel når du kjøpte forsikringen.

Hva skjer med bonusen?
Skader under brannforsikring medfører ikke bonustap.

Jeg har hatt en vannskade?

1. Foreta nødvendige strakstiltak:

 • Steng stoppekran hvis nødvendig
 • Bestill rørlegger for reparasjon av påvist brudd på rør
 • Forsøk å lede vannet bort fra bygningen dersom vannet kommer utenfra
 • Foreta midlertidig tetting av tak/vegg dersom vannet kommer utenfra
 • Tørk opp vann
 • Flytt løse gjenstander til tørt område

2. Ved store vannmengder, ring brannvesenet for hjelp til pumping av vann.

3. Meld skaden til oss

Dersom rørdeler blir skiftet før takstmann har hatt befaring på stedet, må de skiftede delene oppbevares slik at du kan vise dem til forsikringsselskapet.

Jeg har hatt en brannskade?

 1. Ring brannvesenet om nødvendig
 2. Meld fra om brannen til politiet
 3. Meld skaden til oss

Jeg har hatt et innbrudd?

 1. Sikre bygningen ved skade på vindu eller dør, ved for eksempel å kontakte glass- eller låsmester.
 2. Anmelde forholdet til politiet
 3. Dokumenter skader på bygningen med bilder
 4. Meld skaden til oss

Ved andre typer skader, meld skaden til oss.

Tommelfingerregelen er at ting man normalt tar med seg når man flytter fra en bolig er å anse som innbo.

Dette gjelder ting man har hjemme som privatperson som møbler, klær, bilder, verdigjenstander, tv. Noen har også næringsløsøre hjemme, og dette er omfattet med begrenset sum.

Egenproduserte varer i uregistrert hobby- eller husflidsvirksomhet dekkes med inntil kr 50.000,-, mens yrkesløsøre, for eksempel en snekkers eget verktøy, dekkes med inntil kr 100.000,-.

Ja, ved skader på innbo vil du alltid bli belastet for avtalt egenandel.

I forsikringsavtalen din på Min Side ser du hvilken sum du selv valgte som egenandel da du kjøpte forsikringen.

Barn som bor hjemme, og barn som bor utenfor hjemmet under utdanning og militærtjeneste, er dekket av forsikringen.

Dersom barnet har meldt adresseendring til folkeregisteret, dekkes han/hun ikke av innboforsikringen.

Ja, tyveri av sykkel er dekket. Sykkel dekkes inntil den summen som står i forsikringsavtalen din. Den finner du på Min Side.

Vilkårene beskriver når og hvor mye som eventuelt skal trekkes i aldersfradrag ved ulike type skader. Se fullstendige vilkår for innboforsikringen din.

Har du fått skader på innbo, vil det bli trukket både aldersfradrag og egenandel.

Naturskade i lovens forstand er skade på ting som direkte skyldes skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd.

Lyn, torden og ekstremnedbør anses ikke som naturskade.

Lovfestet egenandel ved naturskade er 8.000 kroner.

Når en gjenstand er forsikret på førsterisiko, er erstatningen begrenset til den forsikringssummen som er oppgitt i forsikringsavtalen din.

Hvis du har gjenstander som er forsikret på førsterisiko, kan du se hvilken sum du valgte da du kjøpte forsikringen i forsikringsavtalen din på Min Side.

Nei, KLP Skadeforsikring har ingen kollektive innboforsikringer. Ta kontakt med ditt fagforbund for å finne ut hvilket forsikringsselskap du er forsikret i.

Erstatningen kan bli redusert eller falle bort dersom skaden skyldes grov uaktsomhet fra din side eller brudd på sikkerhetsforskrift i vilkårene. Det kan også skje hvis det er påvist svak konstruksjon ved naturskade.

Dette gjelder også ved svik, eller hvis skaden skyldes en handling eller unnlatelse fra din ektefelle eller samboer.

Ja, hvis du logger deg inn på Min Side  og går inn på husforsikringen din så finner du et skjema som må fylles ut og sendes i retur til oss.  Hvis det ikke er oppdaget feil eller mangler, vil vi gi rabatt for gjennomført el-kontroll.

1. Foreta nødvendige strakstiltak:

 • Steng stoppekran hvis nødvendig
 • Bestill rørlegger for reparasjon av påvist brudd på rør
 • Forsøk å lede vannet bort fra bygningen dersom vannet kommer utenfra
 • Foreta midlertidig tetting av tak/vegg dersom vannet kommer utenfra
 • Tørk opp vann
 • Flytt løse gjenstander til tørt område

2. Ved store vannmengder, ring brannvesenet for hjelp til pumping av vann.

3. Meld skaden til oss.

Dersom rørdeler blir skiftet før takstmann har hatt befaring på stedet, må de skiftede delene oppbevares slik at du kan vise dem til forsikringsselskapet.

 1. Ring brannvesenet om nødvendig
 2. Meld fra om brannen til politiet
 3. Meld skaden til oss
 1. Sikre bygningen ved skade på vindu eller dør, ved for eksempel å kontakte glass- eller låsmester.
 2. Anmeld forholdet til politiet
 3. Dokumenter skader på bygningen med bilder
 4. Meld skaden til oss

KLP formidler denne forsikringen for Norsk Hussoppforsikring. All saksbehandling og eventuell taksering i forbindelse med disse skadene blir foretatt av dem.

Vi ber deg derfor melde slike skader direkte til dem på telefon 22 28 31 50, eller ved å sende e-post til skade@hussoppen.no. Mer informasjon finnes også på deres hjemmeside hussoppen.no.

Ved andre typer skader, meld skaden til oss.

Slike skader dekkes bare dersom du har kjøpt en utvidet forsikring, Hus Maks.

Dette dekkes ikke:
Vi dekker ikke reparasjon av taket eller veggen for å få dette/denne tett, men vi dekker den innvendige følgeskaden.

For eksempel: Det er skader i himling og nedover veggene i en stue på grunn av utett tak. Forsikringen dekker ikke reparasjon av taket, men reparasjon av himlingen og veggene i stua.

Følgeskader av håndverker- og entreprenørfeil utført siste ti årene dekkes kun dersom det er tegnet en utvidet forsikring, Hus Maks.

For at skaden skal dekkes, må den ha inntruffet plutselig og uforutsett og gjelder følgende hendelser:

 • tele, setninger, jordtrykk eller sviktende fundamentering
 • materialfeil, konstruksjonsfeil eller uriktig montasje
 • sviktende drenering

Dette dekkes ikke:
Vi dekker ikke reparasjon av selve feilen som håndverker gjorde, men kun følgeskadene av denne.

For eksempel: Entreprenør har ikke fundamentert grunnmur godt nok. Dette resulterer i at huset blir skjevt. Forsikringen dekker da ikke ny fundamentering/grunnmur, men de øvrige skadene på huset som har oppstått på grunn av dette.

Forsikringen dekker skader som er påført bygningen av rotter eller mus.

Dette dekkes ikke:

 • søk etter hvordan rottene/musene kom inn i bygningen
 • tetting av bygningen
 • skadedyrbekjempelse uten at bygningen er skadet
 • kostnader til nødvendige forbedringer, som for eksempel sikring mot at dyrene tar seg inn i bygningen igjen

Ja, ved skader på bygning vil du alltid bli belastet for avtalt egenandel. I forsikringsavtalen din på Min side kan du se hvilken sum du valgte som egenandel da du kjøpte forsikringen. 

Vilkårene beskriver når og hvor mye som eventuelt skal trekkes i aldersfradrag ved ulike type skader. 

Ved skade på bygning trekkes enten aldersfradrag eller egenandel. Aldersfradrag trekkes dersom dette overstiger egenandelen.

Tommelfingerregelen er at ting man normalt ikke tar med seg når man flytter fra en bolig, er å anse som bygning.

I tillegg til selve bygningen omfattes:

 • Fastmontert utstyr som er vanlig for bygningens formål.
 • Integrerte komfyrer, steketopper, kjøleskap og oppvaskmaskiner.
 • Utvendige ledninger med tilknyttet utstyr - herunder oljetank og varmekabler - fram til brønn, spredeledning eller offentlig ledning.
 • Hageanlegg, samt gjerde, flaggstang, svømmebasseng, boblebad eller badestamp, parabolantenne, solcellepanel og vindgenerator.
 • Trebrygge er omfattet med brann- og naturskadedekning når dette er avtalt og det fremgår av forsikringsbeviset.

Når et hus er fullverdiforsikret vil forsikringen dekke kostnaden ved å bygge tilsvarende eller vesentlig tilsvarende hus etter en skade.

Naturskade i lovens forstand er skade på ting som direkte skyldes skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd.

Lyn, torden og ekstremnedbør anses ikke som naturskade.

Lovfestet egenandel ved naturskade er 8000 kroner.

Når en gjenstand er forsikret på førsterisiko, er erstatningen begrenset til forsikringssummen oppgitt i forsikringsavtalen din.

Hvis du har gjenstander som er forsikret på førsterisiko, kan du se hvilken sum du valgte da du kjøpte forsikringen i forsikringsavtalen din på Min Side.

Erstatningen kan bli redusert eller falle bort dersom skaden skyldes grov uaktsomhet fra din side eller brudd på sikkerhetsforskrift i vilkårene. Det kan også skje hvis det er påvist svak konstruksjon ved naturskade.

Dette gjelder også ved svik, eller hvis skaden skyldes en handling eller unnlatelse fra din ektefelle eller samboer.

Ved alvorlige og/eller akutte hendelser som behandlingskrevende sykdom, ulykke, hjemtransport og tilkalling kan du kontakte vår alarmsentral, SOS, som er åpen 24 timer i døgnet på telefon +47 22 96 50 46.

Ved andre henvendelser som tyveri, forsinket bagasje, andre forsinkelser eller mindre alvorlig sykdom/skade, kan du melde skade på Min Side.

 • Forsikring avtales for enten enkeltperson eller familie.
 • Forsikringen gjelder for reiser av inntil 70 dager, med mindre du har betalt for utvidet reiseforsikring i 90 dager.
 • Forsikringen gjelder på alle reiser - bla. reiser til innland og utland, butikken, feriebolig, til og fra jobb.

Les mer om hva forsikringen dekker og se erstatningssummer eller se de fullstendige vilkårene for reiseforsikring.

Hvis du ikke har kjøpt forlengelse, gjelder reiseforsikringen i 70 dager fra avreise fra hjemmeadresse.

Ved en lengre reise kan du kjøpe en forlengelsesforsikring på 90 dager. Dersom du er usikker på om du har kjøpt en slik forlengelsesforsikring, kan du sjekke forsikringsavtalen din på Min Side.

Det er ingen egenandel på reiseforsikringen vår. 

For hendelser som vulkanutbrudd, jordskjelv eller storm, ta kontakt med reiseoperatøren eller oss. Du vil da få nødvendig informasjon og råd til hva du skal foreta deg.

Er det uroligheter eller krigslignende tilstander i landet du skal reise til, sjekk Utenriksdepartementets offisielle reiseråd på landsider.no. Der vil det stå informasjon om hva du bør ta hensyn til, og om de fraråder innreise til landet. Ta kontakt med oss om du er usikker på hva reiseforsikringen dekker.

Konkurs hos reiseoperatøren dekkes ikke av reiseforsikringen.
Er det en pakketur som er bestilt, er det pakkereiseloven som gjelder, og sikrer deg for eksempel hjemreise hvis flyselskapet går konkurs. Ta kontakt med det selskapet som reisen er kjøpt hos. Da vil utgiftene kunne dekkes av Reisegarantifondet.
For øvrige reiser kan du kontakte transportselskapet.

Det er i utgangspunktet reiseoperatøren som skal sørge for at du får nødvendig hjelp.
Du kan også kjøpe en egen reiseforsikring for akkurat dette hos flyselskapet/turselskapet.

Reisekortet ditt finner du på Min side under forsikringsdokumenter.

For noen deler av forsikringen er det satt en maksimal erstatningssum eller andre begrensinger. Det kan derfor være lurt å se gjennom forsikringsavtalen din, som du finner på Min Side.

Du finner også de fullstendige vilkår for reiseforsikring her.

Rettshjelp er en dekning som er inkludert i flere forsikringer, blant annet hus, fritidshus, innbo, bil, båt og reise. 
Om du har rettshjelpsdekning eller ikke, kan du se i forsikringsavtalen din. Denne finner du ved å logge deg på Min Side.

Hvis tvisten gjelder eiendom, melder du inn en rettshjelpssak under hus- eller fritidshusforsikringen. Hvis tvisten gjelder kjøretøy eller båt, melder du inn en rettshjelpssak forsikringen til kjøretøyet eller båten. Andre typer tvister du har som privatperson, kan meldes inn som rettshjelpssak under innboforsikringen.

Rettshjelpsforsikring dekker delvis utgifter til advokat når du er part i en tvist.

Du kan også få dekket utgifter til sakkyndig (for eksempel takstmann) der dette er nødvendig for å dokumentere kravet ditt. Om ikke annet er avtalt med oss, dekkes disse utgiftene med inntil 10 prosent av forsikringssummen.

For privatpersoner er det en egenandel på 4.000 kroner. I tillegg må du dekke 20 prosent av de utgiftene som overstiger denne egenandelen.

Eksempel: Du har advokatutgifter på 30.000 kroner. Fast egenandel er på 4.000 kroner, og i tillegg må du betale 20 prosent av 26.000 kroner, som er 5.200 kroner. Dine utlegg blir dermed på 9.200 kroner, mens forsikringen dekker 20.800 kroner.

Det er ingen egenandel på rettshjelpsdekningen i reiseforsikringen.

For privatpersoner er maksimal forsikringssum begrenset til 100.000 kroner på de fleste forsikringer. Forsikringssum på reiseforsikring er 20.000 kroner.

Forsikringssummen er uansett alltid begrenset til det beløp tvisten gjelder.

Som forsikringsselskap har vi ikke anledning til å yte juridisk bistand eller formidle advokat.

Du står fritt til å velge advokat. Advokatforeningen kan være til hjelp når du skal kontakte advokat.

Det betyr at et krav må være fremsatt og helt eller delvis bestridt. Vedvarende taushet hos motparten vil kunne anses som tvist.

Nei, advokaten kan gjerne fakturere direkte til oss. Det er da viktig at egenandelen skilles ut i en egen faktura til deg.

Dersom du som kjøper ikke har kjøpt boligkjøperforsikring, dekkes utgifter til tvist med eierskifteforsikringsselskapet.

Ja, hvis du er i tvist i egenskap av å være tidligere eier. Dersom du har kjøpt eierskifteforsikring i forbindelse med salg av fast eiendom, gjelder ikke rettshjelpsforsikringen.

Nei, ikke alle typer tvister dekkes. Rettshjelpsforsikringen dekker for eksempel ikke utgifter ved klage til offentlig forvaltningsorgan. En slik tvist kan imidlertid dekkes hvis den skal behandles av domstolene.

Tvister som har sammenheng med yrke/erverv eller sammenheng med arv, samlivsbrudd og familiesaker er også unntatt fra dekningen.

Se forsikringsvilkårene for utfyllende informasjon rundt unntak i forsikringsdekningen. Disse finner du blant annet på Min Side.

Du eller din advokat kan melde saken via skademeldingsskjema

Utfylt skjema kan sendes enten via: klpskade@klp.no eller postadresse: 

KLP Skadeforsikring
Postboks 400 Sentrum
0103 Oslo

Så raskt som mulig etter at du har kontaktet, eller bestemt deg for å kontakte, advokat i forbindelse med tvist.

Du må søke senest ett år etter at du har engasjert advokat.