Toppen og takmønet av en enebolig

6 sikkerhetstips til deg som eier bolig

Det er et stort ansvar å eie en bolig, og det utgjør ofte en stor andel av de kostnadene vi har. Her får du seks ting å tenke på om bolig, lån og forsikring. Er det noe her du ikke har tenkt på?

Har du lån på huset...

er det lurt å ha livsforsikring. Du kan ikke erstattes. Men inntekten din kan. En forsikring ved dødsfall kan hjelpe familien din å nedbetale gjeld. 

Beregn pris og bestill her

Ta godt vare på boligen din.

Noen boliger har stort vedlikeholdsbehov, mens andre er mye lettere å ivareta. Tenk på dette før du kjøper ny bolig. Kjøper du potensielt et evig oppussingsobjekt? Og er du klar for alt det innebærer? Uansett hva slags bolig du eier, så husk å følge med gjennom sesongene. Fungerer alt som det skal? Ser du antydning til begynnende problemer? Fungerer rørene, lekker noe, er det begynnende sprekker noen steder, lamper som ikke fungerer, eller trekk i vinduer? Lag lister over potensielle problemer, og sørg for å følge opp. Det er mange ting som kan være billig å utbedre når det er ferskt, som fort kan utvikle seg til store problemer og tilsvarende store kostnader.

Sjekk innboforsikringen din. Vet du hva den dekker?

Den dekker mer enn de fleste faktisk tror. Den kan dekke alt fra brann og vannskader, til tyveri og hærverk på innbo og "løsøre" – slik som klær, servise, glass og bilder. Det gjelder uavhengig av om du eier eller leier boligen. En innboforsikring er også god å ha hvis du blir frastjålet pc, sykkel eller andre verdigjenstander på skole eller universitet. Vanlig reiseforsikring gjelder nemlig ikke på i undervisningstiden i undervisningssted i Norge. Flytter barna "midlertidig" hjemmefra, for eksempel ved førstegangstjeneste eller for studier, er de fortsatt dekket av innboforsikringen din – helt til de melder adresseforandring i Folkeregisteret. Det kan bety litt mindre kostnader i en periode der de har lite å rutte med. Sjekk også hvor mye du er forsikret for. Har du hatt den samme dekningen i mange år, kan det være lurt å se på om den burde være høyere nå. Og skulle livssituasjonen din endre seg, slik som at du får en samboer eller blir alene, så vurder hvordan dette bør påvirke forsikringsbeløpet.

Trenger du husforsikring?

Hus- eller boligforsikringen dekker bygningen. Siden leiligheter normalt forsikres gjennom sameie eller borettslag, er husforsikring først og fremst aktuelt for eneboliger og rekkehus. En slik forsikring må du ha, om du har egen bolig. Hvis ikke blir du ruinert om huset brenner. Husk å sjekke forsikringssummen her, så du ikke risikerer å kun få dekket deler av dagens verdi på boligen.

Vet du hva renten din er?

Boligprisene har steget mye i lang tid, og mange har relativt store boliglån. Sjekk lånerenten i hvert fall annethvert år og prut på lånerenten eller flytt lånet til en bank med lavere lånerente. Når du vurderer om du skal flytte lånet, bør du ha som tommelfingerregel at du skal spare inn refinansieringskostnadene i løpet av et par år. Husk også at nedbetaling av gjeld er en trygg og god spareform på kort og lang sikt.
Se våre boliglån eller søk om refinansiering

Hva skjer om du opplever tyveri eller brann?

Har du oversikt over hva du har i huset, og tatt noen grep for å sikre de viktigste tingene? Mange erfarer at de eier mer enn de tror ved tyveri eller brann. Har du filmet eller tatt bilder av boligen, skap, boder og tatt backup av fotoalbum og viktige dokumenter, gjør du skaden litt mindre om uhellet skulle være ute. Det gjør det lettere å dokumentere hva som er borte, og skadeoppgjøret vil gå raskere. I en slik situasjon er det betryggende å vite at innboforsikring ikke bare dekker tingene du har mistet, men også utgifter til flytting og lagring, boutgifter til du har fått tilbake et sted å bo, og rekonstruksjon av dataprogrammer, tegninger og fotografier.

Trenger du alle disse andre forsikringene?

Kjøper du en ny TV, kan du være trygg på at du blir tilbudt en eller annen ekstra forsikring. Denne typen forsikringer er ofte relativt dyre i forhold til at kun én gjenstand er dekket, og skader som skjer i forbindelse med hendelser som brann, vannskade og tyveri er dekket under vanlig innboforsikring. Mange innboforsikringer dekker i dag også det samme som kjøpsforsikringene. Bruk litt tid på å lese hva du allerede har dekket gjennom andre forsikringer, og konsekvensen dersom noe skulle skje med varen du kjøper, så har du et godt grunnlag for å ta et smart valg. Den samme vurderingen kan også være lurt å gjøre rundt verdifulle gjenstander du eier. Bunad og dyrt kamerautstyr kan forsikres gjennom en verdigjenstandforsikring – så er du bra dekket også ved uhell.

Interessante artikler

Slik unngår du skader på huset

17.02.21

Sikkerhetsforskriftene sier hva du selv eller ektefelle/samboer skal gjøre for å begrense eller unngå skader på huset. Erstatningen kan bli redusert eller falle bort hvis sikkerhetsforskriftene ikke overholdes.

Espen Kverneland, forsikringskunde hos KLP
Espen Kverneland, forsikringskunde hos KLP.

- Selvsagt ønsker jeg gode betingelser

13.01.20

Espen Kverneland er opptatt av god, rask service og stabile priser, og han har derfor samlet alle forsikringene sine i KLP. For ham er det viktigere ha alt på et sted enn å spare noen hundrelapper her og der.