Leveranser og frister for pensjonskunder i 2017

Her finner du oversikt over avtalte leveranser fra KLP til kunder med avtale om offentlig tjenestepensjon i KLP. Dette gjelder datoer for pensjonsutbetalinger, fakturering av pensjonspremie, kundeskriv og aktuarberegninger.

Sist endret 04.10.2017

Pensjonsutbetalinger
Leveres innen
Overført konto
Januar19.01.201719.01.2017
Februar17.02.201717.02.2017
Mars17.03.201717.03.2017
April19.04.201719.04.2017
Mai12.05.201712.05.2017
Juni19.06.201719.06.2017
Juli19.07.201719.07.2017
August17.08.201717.08.2017
September19.09.201719.09.2017
Oktober19.10.2017 
November17.11.2017 
Desember13.12.2017 

 

 Årsoppgave til pensjonisterLeveres innenLevert
 201631.01.201730.01.2017

 

 Fakturering pensjon
Leveres innen
Levert
1. kvartal05.01.201705.01.2017
2. kvartal05.04.201705.04.2017
3. kvartal05.07.201705.07.2017
4. kvartal04.10.2017 
Reguleringspremie lønn og G06.09.201706.09.2017
Innkreving av egenkapitaltilskudd16.06.201720.06.2017
Kontoutskrift forsikrings-reskontro 201613.01.201711.01.2017
Frister for lønnsrapporteringSiste frist
1. kvartal28.03.2017
2. kvartal27.06.2017
3. kvartal26.09.2017
4. kvartal27.12.2017
Andre leveranser 
Leveres innen
Levert
Premieoversikt 2016 15.01.201706.01.2017
Avstemte GKRS beregninger 2016 15.01.201710.01.2017
NRS beregninger-avstemt 2016/oppdatert 2017 for helseforetak 20.01.201719.01.2017
NRS beregninger-avstemt 2016/oppdatert 2017 for bedrifter 25.01.201723.01.2017
Egenkapitaltilskudd for 2016 01.02.201730.01.2017
Noteinformasjon 2016, Kirkelig fellesråd 31.01.201712.01.2017
GKRS beregninger-oppdatert budsjett 2017 20.04.201720.04.2017
Tilføring av overskudd til premiefond for 2016 20.05.201706.05.2017
Kontoutskrifter for 2016 31.05.201731.05.2017
NRS beregninger til helseforetak, budsjett 2018 12.06.201712.06.2017
Tilbakeføring av overskudd for 2016 og innkreving
av egenkapitaltilskudd for 2017
 17.06.201719.06.2017
Premieprognose for 2018 01.09.201701.09.2017
GKRS beregninger, oppdatert 2017 og budsjett 2018 15.09.201715.09.2017
Premieprognose 2018 for lukkede ordninger 01.10.201701.10.2017
NRS beregninger for bedrifter, budsjett 2018 15.10.2017 
Premieoversikt 2017 15.01.2018 
Avstemte GKRS beregninger 2017 15.01.2018 
NRS beregninger-avstemt 2017/oppdatert 2018 for helseforetak 22.01.2018 
NRS beregninger-avstemt 2017/oppdatert 2018 for bedrifter 25.01.2018 
Noteinformasjon 2017, Kirkelig fellesråd 31.01.2018 

 

Lurer du
på noe?
Ring oss 55 54 85 00 55 54 85 00
Hverdager kl. 08 - 16
Skriv til oss