Hvordan søke pensjon for en ansatt?

Her får du som arbeidsgiver, veiledning i hvordan du søker pensjon for en ansatt som er med i KLPs offentlige tjenestepensjonsordning.

Før du søker

Vi anbefaler at pensjonssøknader sendes 3 måneder før pensjoneringstidspunkt.

Før du søker om pensjon for en ansatt bør du ha tilgjengelig personalia og lønns- og skatteopplysninger for den ansatte.

Slik søker du

Pensjonssøknaden fylles ut på Kundeside. Der kan du også foreta pensjonsberegninger.

  • Logg inn på Kundeside
  • Velg Autostart -> Søknader -> Registrer ny søknad og følg instruksjonene videre.
  • Se status på pensjonssøknader underveis i saksbehandlingen.

Se vår trinn for trinn-veiledning om å søke pensjon

Merk: Hvis det er tidligere ansatte som skal søke om oppsatt pensjon fra KLP, da er det de selv som skal søke. Informasjon om pensjonssøknad for tidligere medlemmer

Hva gjør jeg hvis jeg ikke har tilgang til kundeside?

Ta kontakt med din arbeidsgiver for å få tilgang til Kundeside.

Det enkleste og raskeste er absolutt å søke om pensjon på Kundeside, men det finnes også søknadsskjemaer i PDF-format som du kan benytte dersom du ikke får tilgang.

Lurer du
på noe?
Ring oss 05554 05554
Hverdager kl. 08 - 16
Skriv til oss