HMS for kunder med offentlig tjenestepensjon

Foto: Offset by Shutterstock

Sats på HMS med KLP - få et godt arbeidsmiljø!

HMS-teamet er til for KLPs kunder med offentlig tjenestepensjon. Fokus på arbeidsmiljøet er viktig for ansatte og lønnsomt for arbeidsgivere. Vi ønsker å være en bidragsyter til arbeidsmiljøutviklingen i din virksomhet.

Vi tilbyr ulike verktøy som kan hjelpe dere i gang med HMS-prosjekter, inspirere og støtte. Alle tjenestene er kostnadsfrie for kunder som har offentlig tjenestepensjon i KLP.

Samarbeid med HMS-teamet om:

KLPs arbeidsmiljønettverk

Vi inviterer kunder til å søke om å bli med i nettverket og motta prosjektstøtte.

Les mer om nettverket

HMS-kurs og seminarer:

Vi tilbyr HMS-kurs, foredrag og seminarer tilrettelagt etter kundens behov.

Se oversikt over våre kurstilbud

HMS temadager

Med jevne mellomrom inviterer vi kunder med offentlig tjenestepensjon og/eller skadeforsikring i KLP til temadager.

Les mer om KLPs HMS temadager

Prosjektplanlegging og materiell

Vi har utarbeidet et prosjekthefte med nyttige tips og maler til planlegging og gjennomføring av HMS-prosjekter.

Her finner du også våre Statusrapporthefter og materiell fra Arbeidsmiljølab.

Finn prosjektverktøy og annet materiell

Sluttrapporter fra prosjekter:

KLP støtter utvalgte prosjekter hos våre kunder faglig og økonomisk. Sluttrapporter fra prosjektene blir lagt ut på våre nettsider slik at erfaringene kan komme flere til gode.

Finn gode prosjektidèer og bli inspirert av andre!