Fakta om pensjonsordningene

Pensjonsordningene med offentlig tjenestepensjon gir dekning for AFP, uføre-/etterlatte- og alderspensjoner.

Ordningens
navn
Uføre-
pensjon
AFPAlders-
­pensjon
Etterlatte­-
pensjon
Lov
FellesordningenSjekk ikonSjekk ikonSjekk ikonSjekk ikon 
SykepleierordningenSjekk ikonSjekk ikonSjekk ikonSjekk ikonSe lovdata
LegeordningenSjekk ikonSjekk ikonSjekk ikonSjekk ikon 
FolkevalgtordningenSjekk ikonValgfrittSjekk ikonSjekk ikon 

Du finner regelverket for alle ordningene i vedtektene

I tillegg anbefaler vi våre kunder å finne mer informasjon på sidene: