Innskuddspensjon for selvstendig næringsdrivende

Foto: Marius Svaleng Andresen @lekestove

Et gode for deg og bedriften

  • Økonomisk trygghet i alderdommen
  • Inntil 6 prosent av personinntekt til pensjonssparing
  • Skattefradrag fra næringsinntekt med inntil 49,9 prosent
  • Innskuddsfritak ved langvarig sykdom/uførhet
  • Tilleggsdekninger for etterlatte/- og uførepensjon

Velg tjenestepensjonen som passer deg og din bedrift

 

Type dekning KLP Pluss KLP Basis
Uførepensjon x  
     
Ektefelle-/samboerpensjon x  
     
Barnepensjon x  
     
Alderspensjon x x
     
Skattefradrag for pensjonsinnskuddene x x
     
Innskuddsfritak for ansatte som blir uføre x x
     
Valgfri spareprofil og investeringsrisiko x x
     
Stabil avkastning og kostnad x x
     

Du kan sette av inntil 6 prosent av din personinntekt mellom 1 G (93.634 kroner) og 12 G (1.123.608 kroner) til pensjonssparing. G står for grunnbeløpet i Folketrygden, og beløpet endres 1. mai hvert år. Maksimalt årlig sparebeløp er p.t. 67.416 kroner.

Eksempel for lønn kr. 500 000 
Personinntekt:kr 500.000
Grunnbeløpet i Folketrygden pr. 1. mai 2017:kr   92.634
Beregningsgrunnlag:kr 406.366
Maks innskudd (6% av beregningsgrunnlaget):kr   24.382

Det opprettes en egen pensjonskonto, og du bestemmer selv hvilken av våre fondsprofiler midlene skal investeres i. Årlig innskudd og avkastning bestemmer størrelsen på den fremtidige alderspensjonen. Når alderspensjonen kommer til utbetaling, beskattes den som pensjonsinntekt.

Les mer om avkastning og spareprofiler

Hele det oppsparte beløpet er dine egne midler. Det betyr at innbetalt beløp inkl. avkastning tilfaller dine etterlatte ved død.

Selskapsformer og beregningsgrunnlag for pensjon:

 

Selskapsformer

Beregningsgrunnlag

ANS/DA: Personlig deltager i deltagerlignet selskap

Beregnet personinntekt

Ansatt /eier (aksjeandel≥10%) i aksjeselskap eller almennsksjeselskap

Faktisk lønn

Frilanser uten registrert foretak

Faktisk lønn

Frilanser med eget foretak

Beregnet personinntekt

Selvstendig næringsdrivende/ enkeltpersonforetak

Beregnet personinntekt

 

Medlemsbedrifter i forbund som får ekstra gunstig innskuddspensjon:

- Norske Landbrukstenester
- Bedriftsforbundet

- Elektro Unionen

- Norsk Fysioterapeutforbund

- Norsk Journalistlag
- NorgesNaprapatforbund
- Samfo

 

Kundeside

På Kundeside administrerer du virksomhetens ordninger:

- Nøkkeltall
- Kontooversikt
- Dokumentarkiv

Les mer om Kundeside

Er du
interessert i
et tilbud?
Ring oss 555 48 500 555 48 500
Ring oss
05554
Skriv til oss