Veiarbeider på jobb i støvsky

Innskuddspensjon for selvstendig næringsdrivende

Med innskuddspensjon for selvstendig næringsdrivende får du økonomisk trygghet i fremtiden og skattefordeler her og nå.

Be om tilbud

Smart pensjon for mange næringsdrivende

Innskuddspensjon for selvstendig næringsdrivende er en gunstig pensjonsordning der du kan få skattefradrag Er du selvstendig næringsdrivende får du fradrag i næringsregnskapet og det kan redusere skatten inntil 49,8 prosent (som er marginalskatten for 2018). Jo mer du tjener jo høyere blir marginalskatten og dermed skattefradraget. Er du eier av aksjeselskap får du inntil 46,6 prosent i skattefradrag (som er marginalskatten på både lønn og utbytte i 2018). Når pengene kommer til utbetaling i pensjonsalderen, skattelegges dette som pensjonsinntekt.  for pensjonssparingen.

Du kan spare mer enn før

Du kan spare inntil 7 prosent av personinntekten (lønn) din i innskuddspensjon for næringsdrivende. Det er personinntekt mellom 1 og 12 G (96.883 – 1.162.596 kroner) som er beregningsgrunnlaget. Reglene står i innskuddspensjonsloven og gjelder fra 2019. 

Passer spesielt for deg som

 • har et lite foretak og ikke kan opprette ordinær innskuddspensjon. Det gjelder selvstendig næringsdrivende (enkeltpersonforetak), ansatt eier av aksjeselskap (AS), deltagerlignede selskaper (som for eksempel ansvarlige selskap (ANS) og frilansere.
 • tjener 687.869 kroner eller mer i året. Tjener du mindre reduserer skattefordelen  pensjonsopptjeningen i Folketrygden.  

Passer det ikke for deg?

Da kan IPS (individuell pensjonssparing) være et godt alternativ. Da får du også skattefordeler. Tjener du mer enn 687.869 kroner i året kan det være aktuelt for deg med både innskuddspensjon for selvstendig næringsdrivende og IPS. Les mer om IPS her.

Dette er inkludert:

Alderspensjon

 • Du kan spare inntil 7 prosent av personinntekt (lønn) mellom 1 og 12 G
 • Du får skattefradrag på inntil 50 prosent
 • Hvis du blir syk mer enn 12 måneder betaler vi innskuddene for deg.
 • Du får stabil avkastning og lave kostnader.  Spareprofilen Optimal Livsfase er standard og anbefalt, men du kan velge mellom flere spareprofiler.

Sjekk spareprofiler og avkastning

Dette kan du velge i tillegg:

Uførepensjon

Du kan velge uførepensjon som en ekstra del av avtalen. Da har du ekstra økonomisk trygghet om du blir ufør og ute av stand til å jobbe. 

Etterlattepensjon

Du kan velge etterlattepensjon som en ekstra del av avtalen. Da er dine nærmeste (ektefelle/samboer og barn) sikret om du dør.

Du kan også velge å kjøpe individuelle forsikringer mot uførhet og død. Sjekk prisberegneren.

Medlemsfordeler

Har du pensjon i KLP har du tilgang til alle medlemsfordelene som vi tilbyr.

 • Rabatt på forsikring
 • Lav rente på lån
 • Sparing med lave gebyrer
 • Tilbud på aktiviteter

Se alle dine fordeler

Spørsmål og svar

Er du selvstendig næringsdrivende får du fradrag i næringsregnskapet og det kan redusere skatten inntil 49,6 prosent (som er marginalskatten for 2019). Jo mer du tjener jo høyere blir marginalskatten og dermed skattefradraget. Er du eier av aksjeselskap får du inntil 46,7 prosent i skattefradrag (som er marginalskatten på både lønn og utbytte i 2019). Når pengene kommer til utbetaling i pensjonsalderen, skattlegges dette som pensjonsinntekt. Marginalskatten på pensjonsinntekt er på inntil 43,3 prosent i 2019. Du kan finne marginalskatten på forskjellige inntekter på regjeringens sider. Husk at skattesatsene for kommende år kan bli endret, og spesielt at skattesatsene på pensjon i fremtiden kan bli både høyere og lavere

Hvor mye du får i pensjon, er avhengig av årlig innbetaling og avkastning i spareperioden.

Innskuddspensjonen utbetales i tillegg til det du får fra folketrygden/NAV. Dersom du skulle dø før du pensjonerer deg, vil opptjente pensjonsmidler tilfalle dine etterlatte.

Utbetaling av alderspensjon starter normalt ved 67 år, men du kan starte utbetalingen av innskuddspensjon fra 62 år. Den må utbetales over minst ti år og minst til du er 77 år. Du kan velge lenger utbetalingstid om du vil. Du kan jobbe ubegrenset selv om du får utbetaling fra en innskuddspensjon.

 • ANS/DA: Personlig deltager i deltagerlignet selskap 
 • Ansatt /eier (aksjeandel ≥ 10%) i aksjeselskap eller almennaksjeselskap 
 • Frilanser uten registrert foretak 
 • Frilanser med eget foretak 
 • Selvstendig næringsdrivende/ enkeltpersonforetak 

Visste du at..

På Min Side kan du få full oversikt over pensjonsopptjeningen din. Både fra KLP, NAV og tidligere arbeidsgivere