Om Kundeside

Kundeside gir full oversikt

På kundeside kan arbeidsgivere og bedriftsbrukere få oversikt og utføre administrative oppgaver knyttet til kundeforholdet.

Har du problemer med å logge inn? Klikk her for veiledning

På Kundeside administrerer du bedriftens offentlige tjenestepensjonsordning i KLP:

 • Melde ansatte inn og ut av pensjonsordningen
 • Endre lønnsopplysninger
 • Simulere fremtidig pensjon for ansatte
 • Få oversikt over ansattes medlemskap
 • Sende og administrere pensjonssøknader
 • Hente ut overordnede nøkkeltall for den enkelte pensjonsordning

På Kundeside administrerer du bedriftens forsikringer i KLP:

 • Meld skade
 • Nøkkeltall
 • Forsikringsoversikt
 • Dokumentarkiv
 • Skadeoversikt og statistikk

Slik melder du skader på Kundeside:

 • Logg deg inn på Kundeside.
 • Klikk på Meld skade og legg inn informasjon fortløpende. Hvis det er andre som skal legge inn informasjonen, kan meldingen videresendes til dem.
 • Dokumenter eller bilder i forbindelse med skaden lastes opp.
 • Fullfør skademeldingen.

På Kundeside administrerer du bedriftens innskudds-pensjonsordning i KLP:

 • Medlemsoversikt: inn- og utmelding, endring av lønn, stillingsprosent
 • Nøkkeltall - antall medlemmer og premiestørrelse
 • Informasjon om pensjonsavtalen
 • Innbetalingsoversikt
 • Innskuddsfond - kontooversikt
 • Dokumentarkiv: Bedre innhold, nytt brevdesign, rapporter
 • Lønnsrapportering - overføring av lønnsfiler (FNO 1.04 format)
 • Mitt arkiv - lagring av egenopprettede dokumenter

På Kundeside får lånekunder detaljert informasjon om virksomhetens låneportefølje:

 • Lånesaldo
 • Rentesatser
 • Neste terminforfall
 • Lånetype
 • Betalingsplan (kan lastes ned i Excel)
 • Dokumenter som årsoppgaver, renteoppgaver og fakturaer