Lån til offentlige investeringer og infrastruktur

Foto: Marius Svaleng Andersen @lekestue

Hvem kan søke lån?

Vi tilbyr lån med gunstige vilkår til:

 • Kommuner og fylkeskommuner
 • Bedrifter og organisasjoner som utfører tjenester på vegne av det offentlige

Innen kommunal sektor gir vi gunstige lån til:

 • Kommuner og fylkeskommuner
 • Kommunale foretak (KF)
 • Interkommunale foretak (IKS)

Kriterier for kommunal sektor

For at lånesøknaden skal bli raskt behandlet ber vi om at den inneholder følgende opplysninger:

 • Lånebeløp og formål
 • Ønsket låntype (eventuelt flere alternativer)
 • Ønsket nedbetaling
 • Eventuelt godkjenning fra fylkesmann

Et tilbud om fastrente vil normalt kunne stå ved lag i noen timer. Ved anbud anbefales det at det fastsettes dato og klokkeslett for fastsettelse av renten, slik at tilbudene kan sammenlignes på en korrekt måte.

Ansatte i kommuner og fylkeskommuner med pensjonsordning i KLP kan søke om boliglån her.

Hvem kan søke om lån?

Mot kommunal, fylkeskommunal, statlig garanti eller pant i fast eiendom kan KLP gi lån til selskaper/organisasjoner som utfører tjenester på vegne av det offentlige. Eksempelvis:

 • Bompengeselskaper
 • Energiselskaper
 • Barnehager
 • Avfallshåndtering/Renovasjon
 • Vann, vei, avløp
 • Bredbånd/ IKT
 • Eiendom med off. leietakere
 • Brann- og redningstjeneste
 • Næringsutvikling
 • Parkering
 • Idrettsanlegg
 • Havn
 • Vernede bedrifter
 • Kulturbygg

 

Kriterier for bedrifter/organisasjoner

For at søknaden skal bli raskt behandlet ber vi om at den inneholder følgende opplysninger:

 • Virksomhetens formål
 • Selskapsform og eierforhold
 • Lånebeløp og formål
 • Ønsket låntype (eventuelt flere alternativer)
 • Ønsket nedbetaling
 • Sikkerhet for lån
 • Selskapets vedtekter
 • Siste årsberetning (eller regnskap for de siste 2 årene)
 • Siste vedtatte budsjett, eventuelt også langtidsbudsjett
 • Eventuell takst av en av KLP godkjent takstmann


For selskaper legger vi stor vekt på virksomhetens soliditet og lånebetjeningsevne. Primært ber vi om kommunal eller fylkeskommunal garanti, men vi kan vurdere pant i fast eiendom innenfor 60% av takst som tilfredsstillende sikkerhet for lån. Det vil vektlegges dersom virksomheten har inngått langsiktige kontrakter med stat eller kommune.

Et tilbud om fastrente vil normalt kunne stå ved lag i noen timer.

 

Ved anbud anbefales det at det fastsettes dato og klokkeslett for fastsettelse av renten, slik at tilbudene kan sammenlignes på en korrekt måte.

Fast rente

Vi tilbyr tilbyr fastrentelån med binding normalt fra ett til tyve år. Renten fastsettes basert på 360/360 dager og beregnes ut fra utviklingen i pengemarkedsrentene.

Renten kan bindes på:

 • Låneopptakstidspunktet
 • Senere avtalt tidspunkt

I god tid før den valgte rentebindingsperioden er utløpt, vil du motta tilbud om nye rentebetingelser med alternativt fast eller flytende rente.

Et tilbud om fastrente vil normalt kunne stå ved lag i noen timer. Ved anbud anbefales det at det fastsettes dato og klokkeslett for fastsettelse av renten, slik at tilbudene kan sammenlignes på en korrekt måte.

Pt-rente

Pt-lån er lån med flytende rente der renten på kan endres med 14 dagers varsel. Pt-renten kan svinge over tid blant annet med utviklingen i Norges Banks styringsrente.

Pt-renten bestemmes i tillegg av:

 • Pengemarkedsrenten
 • Finansiell risiko på lånet

Nibor-rente

Vi tilbyr lån knyttet til:

 • 3-måneders NIBOR +/- en margin
 • 6-måneders NIBOR +/- en margin

Rentene blir løpende kvotert og publiseres daglig i landets næringslivsaviser.

Spesialtilpassede lån

Eksempel på spesialtilpassede lån vi tilbyr våre kunde:

 • Låneopptak frem i tid med dagens rentebetingelser
 • Lån med rentetak/rentegulv
 • Andre lånestrukturer satt opp i samarbeid med kunden
Hvor mye vil lånet koste?

Velg rentetype og sjekk hva lånet vil koste.

Prøv vår lånekalkulator

Lurer du
på noe?
Ring oss 55 54 85 00 55 54 85 00