Innskudd for bedrifter og offentlig sektor

Foto: Marius Svaleng Andresen @lekestove

KLP Banken tilbyr følgende innskuddsprodukter

Nyhet! Plasseringskonto Pluss Bedrift

 • 1,50 % rente for innskudd over kroner 500 000
 • Rentene kapitaliseres kvartalsvis 
 • Maksimalt innskudd er kroner 20 millioner
 • Uttak med 31 dagers varsel

Sparekonto Bedrift

 • 0,50 % rente for innskudd over kroner 100 000 *)
 • Rentene kapitaliseres kvartalsvis
 • Maksimalt innskudd er kroner 8 millioner
 • Ingen uttaksbegrensninger eller binding 
 • Utbetaling til konti i Norge. Mulig med dobbel godkjenning
 • Disponeres via nettbank 

*) Unntak for finansielle foretak

Ved innskudd over kr 500.000 får alle våre kunder 1,50 % rente fra første krone. Alle innskudd under kr 500.000 får 0,20 % rente. Ved saldo over kr 20.000.000 blir kontoen godskrevet 0,01 % (av saldoen som overstiger kr 20.000.000).

Uttak fra kontoen skjer ved at administrasjonsansvarlig fyller ut og sender inn uttaksskjema, som du finner her. Uttaket vil bli overført til deres Sparekonti Bedrift 31 dager etter at uttaksskjemaet er behandlet. Behandlingen vil normalt skje første bankdag etter dere har sendt inn uttaksskjemaet. Uttak med kortere varsling enn 31 dager kan ikke foretas.

Du får innsyn på kontoen i nettbank bedrift, og uttak bestilles via bestillingsskjema.

Banken kan avslå å opprette konto eller ta imot innskudd når saklig grunn foreligger.

Ved innskudd over kr 100.000 får våre kunder, unntatt finansielle foretak, 0,50 % rente fra første krone. Alle innskudd under kr 100.000 får 0,20 % rente. Ved saldo over kr 8.000.000 blir kontoen godskrevet 0,01 % (av saldoen som overstiger kr 8.000.000).

Finansielle foretak får 0,20% rente på Sparekonto Bedrift. Med finansielle foretak menes selskaper som er registrert med sektorkode 3100, 3200, 3500, 3600, 3900, 4100, 4300, 4500, 4900, 5500 eller 5700.

Det er ingen uttaksbegrensninger, og bedriften får beste rente fra første krone. Rentene kapitaliseres kvartalsvis. Full oversikt over kontoen får man i nettbanken. Her utføres også alle betalingstransaksjoner. Du bruker din personlige BankID eller BankID på mobil for å logge deg inn i nettbanken.

Sparekonto er ikke tilgjengelig for personlig næringsdrivende. Som personlig næringsdrivende vil vi anbefale å opprette en ordinær brukskonto i KLP Banken.

Banken kan avslå å opprette konto eller ta imot innskudd når saklig grunn foreligger.

 

Løsningen tilbyr tjenester for enkel og rask betalingsformidling. Alle som åpner sparekonto i KLP Banken får Nettbank bedrift for å holde oversikt, utbetale til konti i Norge og administrere kontoene.

 • Fritt antall brukere 
 • Mulig å gi flere tilgang og kontroll
 • Betalingsformidling
 • Pålogging med BankID eller BankID på mobil
 • Enkel eller dobbel godkjenning av betalinger

Hver bedrift melder ved åpning inn en administrator. Det er den personen som så gir tilganger til eventuelt andre brukere av nettbanken. Hjelp vedrørende dette finnes i nettbanken.


 

Renter sparekonto for bedrifter
(unntatt finansielle foretak)
Nom renteEff. rente
Innskudd inntil kr 100.0000,20%0,20%
Innskudd fra kr 100.000 til kr 8.000.000 (fra første krone)0,50%0,50%
Innskudd over kr 8.000.000 (av saldoen som overstiger kr 8.000.000)0,01%0,01%

 

Renter Sparekonto Bedrift
(Finansielle foretak)
Nom renteEff.rente
Innskudd inntil kr 8.000.0000,20%0,20%
Innskudd over kr 8.000.000 (av saldoen som overstiger kr 8.000.000) 0,01%0,01%

 

Renter Plasseringskonto PlussNom renteEff.rente
Innskudd inntil kr 500.0000,20%0,20%
Innskudd fra kr 500.000 til kr 20.000.000 (fra første krone)1,50%1,50%
Innskudd over kr 20.000.000 (av saldoen som overstiger kr 20.000.000) 0,01%0,01%

 

Nettbank Bedrift 
Månedlig abonnementsavgift0,-
Betaling med KID1,-
Betaling med melding1,50,-
Betaling uten melding3,50,-
Overførsel egne konti0,-

 

Innbetaling fra utlandet 
Innbetaling fra utland - beløp under NOK 500050,-
Innbetaling fra utland - beløp over NOK 5000100,-

Det er ikke mulig å betale til konti i utlandet, men det kan mottas innbetalinger fra utenlandske konti.