Meld skade og tyveri for offentlig/bedrift

Trenger du veihjelp? Ring SOS Veihjelp på  22 03 20 70.

Trenger du øyeblikkelig hjelp til sykdom/ulykke i utlandet? Ring alarmsentralen SOS på +47 22 96 50 46.

Trenger du å reparere eller skifte bilrute? Ring Riis Bilglass på 21 49 09 40.

Eller ring oss på 55 54 85 00.

Slik melder du skader på bil:

Du kan enkelt melde skader på arbeidsgivers kjøretøy uten å logge inn. Merk at dette ikke gjelder skader på din private bil. 

Hvis du har fylt ut et skademeldingsskjema, kan du laste opp dette som vedlegg.

Alle andre skader og tyveri meldes på Kundeside:

 1. Logg deg inn på Kundeside
 2. Klikk på Meld skade og legg inn informasjon fortløpende. Hvis det er andre som skal legge inn informasjonen, kan meldingen videresendes til dem.
 3. Dokumenter eller bilder i forbindelse med skaden lastes opp.
 4. Fullfør skademeldingen. Du kan følge status i skadesaken på Kundeside.

Hva gjør jeg ved...?

Behov for veihjelp

Kommuner, fylkeskommuner og bedrifter som har veihjelp inkludert i kjøretøysforsikringen, kan ringe 22 03 20 70 for veihjelp/bilberging - hele døgnet.

Hvis du er usikker på om din virksomhet kan benytte seg av KLP veihjelp, sjekk om tjenestebilen har veihjelpsklistremerke, eller ta kontakt med forsikringsansvarlig i virksomheten.

Veihjelpsbeviset ligger bakerst i forsikringsavtalen. Dette bør skrives ut og oppbevares i tjenestebilene. I veihjelpsbeviset finnes blant annet telefonnumre til våre samarbeidspartnere lett tilgjengelig. Vi anbefaler i tillegg at telefonnumrene lagres i førernes mobiltelefoner.

Skade/sykdom på elev- og tjenestereiser

Ved skade/tyveri av gjenstander:

 • Tyveri eller ran må straks meldes til lokalt politi. Sørg for skriftlig bekreftelse.
 • Ved skade på eller ved bortkommet bagasje, må dette meldes til vedkommende fly-/ transportselskap før du forlater flyplassen.

Ved sykdom:

 • Sørg for å få kvitteringer for alle utlegg. Hvis utgiftene blir så store at du ikke kan betale selv, skal reiseforsikringskortet forevises eller avtalenummer (policy no) oppgis, slik at lege/sykehus kan sende regningen direkte til oss.

 • Ved alvorlige og/eller akutte hendelser som behandlingskrevende sykdom, ulykke, hjemtransport og tilkalling kan du kontakte vår alarmsentral, SOS International som er åpen 24 timer i døgnet på telefon +45 70 10 50 50.

KLP Skadeforsikring i arbeidstiden:
Telefon: 05554
E-post: klpskade@klp.no

Ved ulykke/skade på reise i utlandet:
SOS International København
Telefon: +45 70 10 50 50
E-post: sos@sos.eu

Viktig informasjon:

 • Lagre disse telefonnumrene og avtalenummer (policy no) på mobilen før avreise.
 • Når du ber om hjelp, trenger KLP/SOS International opplysninger om ditt og kommunens/bedriftens navn, avtalenummer (policy no) og gyldighetsdato.
 • Ved sykdom/sykehusinnleggelse bør du notere legens/sykehusets navn, adresse og telefon-/ telefaksnummer for å få forenkle din egen og forsikringsselskapets oppfølging.

Ulykkesskade på elever og barn i barnehage

Skole, SFO eller barnehage tar direkte kontakt med KLP Skadeforsikring og sender inn skademeldingsskjemaet for barne-/elevulykke dersom skaden har ført til legebesøk.

Meldes en barneulykke til Nav, er dette ensbetydende med at hendelsen også er meldt til KLP. Det vil da ikke være nødvendig å melde inn skaden på skademeldingsskjema til KLP. Vi trenger heller ikke å få tilsendt legeerklæring. Skulle hendelsen føre til en senskade, tar vi kontakt med legen for å innhente relevant informasjon.

Ved innsending av skjemaet må dette signeres av både skadelidte/foreldre og av skolen/barnehagen.

Skade på/tyveri av tjenestebil og arbeidsmaskiner

Kollisjon med annet kjøretøy:

 • Har du kollidert med et annet kjøretøy, må du fylle ut Europeisk skademelding i samarbeid med føreren av det andre kjøretøyet. Dette skjemaet skal ligge i bilen/arbeidsmaskinen.
 • Det er viktig at eget forsikringsselskap så snart som mulig mottar gjenpart av felles undertegnet skademelding. Skjemaet kan skannes og lastes opp i den elektroniske skademeldingen på Kundeside.
 • Husk at personskade ved biluhell alltid skal meldes til politiet.
 • Mangler skjemaet Europeisk skademelding i bilen, kan du få det ved å kontakte klpskade@klp.no, nærmeste politistasjon, bilverksted eller bensinstasjon. Du kan også prøve nærmeste Narvesen-kiosk. Ha gjerne flere skjemaer liggende i bilen!

Bilskade (ingen andre kjøretøy involvert):

 • Bilskader meldes til KLP via Kundeside. Oppgi bilens registreringsnummer.
 • Kontakt et verksted for timeavtale. Skaden må takseres før den utbedres. Gi verkstedet beskjed om at det er en forsikringssak hos KLP, så vil verkstedet besørge takst av skaden før den blir reparert.
 • Egenandelen dekkes av den enkelte virksomhet.
 • Husk at personskade ved biluhell alltid skal meldes til politiet.

Glasskader på eiendom

Mange virksomheter dekker glasskader selv. Kontakt din virksomhetsleder eller forsikringskontakt for å sjekke hvilke retningslinjer som gjelder for glasskader.

Naturskade

Typiske naturskader er storm, stormflo, skred og flom. Etter naturskadeforsikringsloven skal all forsikring av bygninger og løsøre mot brann også omfatte naturskade. Les mer om erstatningsordningene ved naturskade på naturskade.no.

Naturskade kan meldes på Kundeside.

Om skjønn i forsikringssaker

Ved store skader, kan du som kunde eller selskapet kreve verdier avgjort ved skjønn.

Et forsikringsskjønn innebærer at partene (forsikringsselskapet eller du som sikrede/skadelidte) ønsker en uavhengig verdivurdering av det skadede objekt i et skadeoppgjør. Det er ingen forutsetning at det foreligger uenighet mellom partene for at forsikringsskjønn kan kreves. Hver av partene oppnevner en skjønnsmann. Skjønnsmennene skal være nøytrale og ikke tale "sin" parts sak.
 
Les mer på Finans Norge sine nettsider

Lurer du på noe? Ring oss 55548500 55548500
Veihjelp:
22 03 20 70

Skademeldings­skjemaer

Alle våre pdf-skjemaer som kan skrives ut og sendes til KLP med vanlig postgang.

Se våre skademeldings-skjemaer