Kjøretøy­forsikringer for
kommuner og helseforetak

Fordeler med kjøretøysforsikringene:

 • Fri kjørelengde
 • Raske forsikringsoppgjør
 • Sett sammen forsikringen ut i fra behov
 • Ingen bonustap ved skade
 • Mindre rapportering for deg som kunde

Forsikringen omfatter lovpålagt ansvarsforsikring. I tillegg kan forsikringen omfatte fører og passasjerulykke, brann, tyveri og vognskade.

Vognskade dekker brann og tyveri, samt skade på eget kjøretøy som oppstår ved blant annet sammenstøt, utforkjøring og velting.

Forsikringen dekker:

 • Kjøretøyet slik det er levert ny fra forhandler, samt ekstra dekk og felger
 • Fastmontert ekstrautstyr
 • Sikkerhetsutstyr til bruk i/på kjøretøyet
 • Lakk, dekor og reklametekst
 • Høyere forsikringssummer kan avtales for flere av dekningene. Egenandelens størrelse er valgfri.

Ditt ansvar:

Sikkerhetsforskriftene gir informasjon om hva du som kunde må passe på for å unngå skade.

Forsikringen omfatter lovpålagt ansvarsforsikring. I tillegg kan forsikringen omfatte fører og passasjerulykke, brann, tyveri, glass, redning og vognskade.

Vognskade dekker skade på eget kjøretøy som oppstår ved blant annet sammenstøt, utforkjøring og velting.

Forsikringen dekker:

 • Kjøretøyet slik det er levert ny fra forhandler, samt ekstra dekk og felger
 • Fastmontert ekstrautstyr
 • Sikkerhetsutstyr til bruk i/på kjøretøyet
 • Lakk, dekor og reklametekst
 • Høyere forsikringssummer kan avtales for flere av dekningene. Egenandelens størrelse er valgfri.

Ditt ansvar:

Sikkerhetsforskriftene gir informasjon om hva du som kunde må passe på for å unngå skade.

Forsikringen omfatter lovpålagt ansvarsforsikring. I tillegg kan forsikringen omfatte fører- og passasjerulykke, og vognskade.

Vognskade dekker brann, tyveri, skade på eget kjøretøy som oppstår ved sammenstøt, utforkjøring og velting, og maskinskade.

Forsikringen dekker:  

 • Kjøretøyet slik det er levert ny fra forhandler, samt ekstra dekk og felger
 • Fastmontert ekstrautstyr
 • Sikkerhetsutstyr til bruk i/på kjøretøyet
 • Lakk, dekor og reklametekst
 • Forsikringssum utover standardsum kan avtales for flere av dekningene. Egenandelens størrelse er valgfri.

Ditt ansvar:

Sikkerhetsforskriftene gir informasjon om hva du som kunde skal følge opp for å unngå skader.