Ansvars­forsikringer for kommuner og helseforetak

Fordeler ved forsikringene:

 

  • Skreddersydd forsikring tilpasset kommunens og fylkeskommunens behov
  • God kunnskap om og lang erfaring med skadeoppgjør i offentlig sektor
  • Profesjonell bistand og hjelp ved skade

Ansvarsforsikringen for kommuner dekker det rettslige erstatningsansvar en kommune kan pådra seg under utøvelse av sin virksomhet.

Forsikringen dekker:

  • rettslig ansvar for skade på person eller ting, produktansvar og ansvar for formuesskade (økonomisk tap som ikke er foranlediget av en fysisk skade)
  • rettslig behandling av krav som omfattes av forsikringen

Det kan tegnes tilleggsdekninger som utvider forsikringsdekningen i forhold til byggherreansvar, utvidelse av formuesansvarsforsikringen med mer.

Forsikringssum og egenandel kan tilpasses den enkelte kundes behov.

Ditt ansvar:

Sikkerhetsforskriftene gir informasjon om hva du som kunde må passe på for å unngå skader.

Aktuelle saksområder

Samleskader: Skader som følge av mye regn, tilstopping på avløpsnettet.

Forsikringen dekker det rettslige erstatningsansvar byggherre kan pådra seg for skade på ting eller person.

Forsikringen dekker:

  • rettslig ansvar for skade på person eller ting oppstått i forbindelse med byggeprosjekt
  • rettslig behandling av krav som omfattes av forsikringen

Forsikringssum og egenandel kan tilpasses den enkelte kundes behov.

Ditt ansvar:

Sikkerhetsforskriftene gir informasjon om hva du som kunde må passe på for å unngå skader.

Kriminalitetsforsikringen dekker formuestap som følge av straffbare handlinger begått av egne ansatte.

Forsikringen dekker:

  • tap som følge av underslag, tyveri, bedrageri (herunder datakriminalitet), utroskap, dokumentfalsk og korrupsjon
  • rettslig behandling av krav som omfattes av forsikringen

Ditt ansvar:

Sikkerhetsforskriftene gir informasjon om hva du som kunde må passe på for å unngå skader.