Forsikringer du kan ha gjennom jobben

Mange kan være med i en gruppeforsikring gjennom jobben, skolen eller barnehagen.

Er du usikker på hvilket forsikringsselskap ordningen er i og hva slags dekninger du har, spør arbeidsgiveren din eller skolens/barnehagens administrasjon. Det er lurt å undersøke hva du er dekket av i forsikringene du har gjennom jobben før du kjøper private tilleggsforsikringer.

På denne siden finner du kortfattet generell informasjon om KLPs kollektive forsikringer.

Ansatte og etterlatte skal henvende seg til arbeidsgiver for informasjon om forsikringene og hvilket forsikringsselskap arbeidsgiveren har avtale med.

KLP har følgende kollektive forsikringer:

 • Tjenestereiseforsikring / reiser gjennom jobben
  I KLP har vi to ulike dekninger for ulykker, sykdom og tyveri under tjenestereise:
  - Tjenestereiser / jobbreiser
  - Tjenestereiser / jobbreiser med utvidet dekning for fritidsreiser
 • Gruppelivsforsikring og individuell fortsettelsesforsikring 
  Gir en engangsutbetaling til de etterlatte dersom den forsikrede arbeidstaker dør før nådd pensjonsalder. Ansatte kan ha rett til å kjøpe individuell fortsettelsesforsikring for dødsfallserstatning når de slutter i stillingen. Du får søknadsskjema for individuell fortsettelsesforsikring ved å henvende deg til din arbeidsgiver.
 • Ulykkes-/yrkesskadeforsikring (arbeidsskadeforsikring)
  Gir rett til erstatning for yrkesskade og yrkessykdom uten hensyn til om noen har skyld i skaden

Foresatte og foreldre skal henvende seg til barnehagens/skolens administrasjon for informasjon om disse forsikringene og hvilket forsikringsselskap de har avtale med.

I KLP har vi følgende forsikringer:

 • Barnehagebarnforsikring - ulykkesforsikring for barnehagebarn
 • Barnehagebarnreiseforsikring - for barnehagebarn på tur
 • Elevforsikring - ulykkesforsikring for skoleelever
 • Elevreiseforsikring - for elever på klassetur (til og med videregående skole)

Les mer om forsikringer for barnehagebarn og elever

Meld skade

Kontakt din arbeidsgiver eller skolens/barnehagens administrasjon når du skal melde skade eller søke om erstatning.

Privat forsikring i KLP?

Medlemmer av KLPs offentlige tjenestepensjonsordning får personalpriser på alle våre privatforsikringer.

 

Se våre privatforsikringer