Kjøretøy­forsikringer for bedrifter

Enkel og fleksibel forsikring

 • Fri kjørelengde
 • Prisgunstig alternativ for bedrifter
 • Mindre administrasjon for deg som kunde
 • Raske skadeoppgjør
 • Ingen bonustap ved skade
 • Tilpass forsikringene: Kasko/delkasko, Brann/tyveri, Leiebil, Egenandel

Forsikringen omfatter lovpålagt ansvarsforsikring. I tillegg kan forsikringen omfatte fører- og passasjerulykke, brann, tyveri, glass, redning og vognskade.

Vognskade dekker skade på eget kjøretøy som oppstår ved blant annet sammenstøt, utforkjøring og velting.

Forsikringen dekker:

 • Kjøretøyet slik det er levert ny fra forhandler, samt ekstra dekk og felger
 • Fastmontert ekstrautstyr
 • Sikkerhetsutstyr til bruk i/på kjøretøyet
 • Lakk, dekor og reklametekst
 • Forsikringssum utover standard sum kan avtales for flere av dekningene.

Egenandelens størrelse er valgfri.

Ditt ansvar:

Sikkerhetsforskriftene gir informasjon om hva du som kunde skal følge opp for å unngå skader.

Forsikringen omfatter lovpålagt ansvarsforsikring. I tillegg kan forsikringen omfatte fører- og passasjerulykke, og vognskade.

Vognskade dekker brann, tyveri, skade på eget kjøretøy som oppstår ved sammenstøt, utforkjøring og velting, og maskinskade.

Forsikringen dekker:

 • Kjøretøyet slik det er levert ny fra forhandler, samt ekstra dekk og felger
 • Fastmontert ekstrautstyr
 • Sikkerhetsutstyr til bruk i/på kjøretøyet
 • Lakk, dekor og reklametekst

Forsikringssum utover standardsum kan avtales for flere av dekningene. Egenandelens størrelse er valgfri.

Ditt ansvar:

Sikkerhetsforskriftene gir informasjon om hva du som kunde skal følge opp for å unngå skader.