KLP er Norges største indeksforvalter

Vi er Norges største indeksforvalter målt i forvaltet volum. Våre fond er dessuten blant de rimeligste i markedet.

I tillegg til indeksfond kan vi tilby aktive aksjefond, kombinasjonsfond, rentefond og spesialfond.

http://lt.morningstar.com/sm7hnx89hb/fundcompare/default.aspx?SecurityTokenList=
&LanguageId=nb-NO&CurrencyId=NOK
For å sammenligne må du velge minst to og maks fem fond.

Du kan sammenligne opptil fem fond

Aksjefond

Fond Årlig
forvaltnings­honorar
Kurs Hittil i år 3 år * 5 år * 10 år *
0.75 % 6,834 11.82 % 12.27 % 8.82 % 11.96 %
0.20 % 4,461 9.93 % 8.32 % 10.06 % 11.45 %
0.27 % 2,031 12.83 % 9.61 % 14.27 % -
0.30 % 1,534 11.65 % 8.29 % 8.02 % -
0.10 % 3,414 14.33 % 12.52 % 14.85 % 14.03 %
0.13 % 2,475 13.25 % 10.82 % 8.04 % 11.34 %
0.25 % 2,446 13.19 % 10.68 % 7.92 % 11.25 %
0.30 % 2,215 13.17 % 10.63 % 7.86 % 11.15 %
0.20 % 1,397 14.29 % - - -
0.32 % 1,102 14.35 % - - -
0.45 % 1,046 11.29 % - - -
0.25 % 1,074 14.30 % - - -
0.35 % 1,073 14.25 % - - -
0.40 % 1,052 3.87 % - - -
0.18 % 1,907 5.25 % 12.37 % 9.49 % -
0.30 % 1,861 5.20 % 12.23 % 9.37 % -
0.30 % 3,049 13.15 % 12.25 % 14.03 % -
0.10 % 2,745 11.12 % 13.66 % 8.10 % 11.97 %
0.20 % 2,370 11.07 % 13.54 % 7.98 % 11.90 %
0.10 % 1,824 13.27 % 9.25 % 9.09 % 10.31 %
0.13 % 1,750 14.83 % 10.58 % 6.62 % 9.58 %
0.20 % 1,175 13.22 % 9.14 % - -
0.23 % 1,264 14.79 % 10.46 % - -
0.10 % 3,040 16.06 % 14.68 % 18.47 % 17.53 %
0.13 % 2,267 13.93 % 11.70 % 9.25 % 13.71 %
0.20 % 1,443 16.00 % - - -
0.23 % 1,322 13.88 % - - -
0.10 % 1,782 8.32 % 9.69 % 12.52 % 9.81 %
0.13 % 1,208 8.11 % 8.13 % 6.66 % 7.23 %
0.20 % 1,311 8.27 % - - -
0.23 % 1,266 8.05 % - - -
Kurs per 22/05/2019 (Avvik kan forekomme) * Gjennomsnittlig årlig avkastning

Fondspakker

Fond Årlig
forvaltnings­honorar
Kurs Hittil i år 3 år * 5 år * 10 år *
0.22 % 1,003 1.92 % - - -
0.22 % 1,028 3.74 % - - -
0.22 % 1,706 8.08 % 7.00 % 5.31 % -
0.22 % 1,250 12.31 % - - -
Kurs per 22/05/2019 (Avvik kan forekomme) * Gjennomsnittlig årlig avkastning

Rentefond

Fond Årlig
forvaltnings­honorar
Kurs Hittil i år 3 år * 5 år * 10 år *
0.10 % 1,005 0.66 % 1.36 % 1.50 % 2.09 %
0.10 % 1,053 1.48 % 2.33 % - -
0.10 % 1,020 0.69 % 1.67 % 1.82 % 2.52 %
0.10 % 1,036 0.81 % 1.81 % 2.26 % 3.48 %
0.10 % 1,296 1.18 % 2.04 % 2.97 % 4.63 %
0.10 % 1,005 0.27 % 0.45 % 0.67 % -
0.10 % 1,021 0.83 % 0.94 % 2.48 % 3.15 %
0.10 % 1,067 1.33 % 2.15 % - -
0.12 % 1,161 4.83 % 2.50 % 3.32 % 5.81 %
0.20 % 1,139 4.79 % 2.40 % 3.22 % 5.74 %
Kurs per 22/05/2019 (Avvik kan forekomme) * Gjennomsnittlig årlig avkastning

Spesialfond

Fond Årlig
forvaltnings­honorar
Kurs Hittil i år 3 år * 5 år * 10 år *
0.80 % 1,139 4.26 % 3.83 % 4.33 % -
0.80 % 999 2.27 % 4.92 % 4.22 % -
Kurs per 22/05/2019 (Avvik kan forekomme) * Gjennomsnittlig årlig avkastning

Faktorfond

Fond Årlig
forvaltnings­honorar
Kurs Hittil i år 3 år * 5 år * 10 år *
0.40 % 1,052 3.87 % - - -
0.45 % 1,046 11.29 % - - -
0.32 % 1,102 14.35 % - - -
0.27 % 2,031 12.83 % 9.61 % 14.27 % -
0.30 % 1,534 11.65 % 8.29 % 8.02 % -
Kurs per 22/05/2019 (Avvik kan forekomme) * Gjennomsnittlig årlig avkastning