KLP Nåtid

KLP Nåtid er et fond i fond som investerer i seks forskjellige rentefond. Fondet gir en bred eksponering mot rentemarkedet i Norge og globalt. Alle investeringer gjøres i samsvar med KLP-fondenes retningslinjer for ansvarlige investeringer.