Omvendt skygge av to kvinner som går på Operataket i Oslo

Faktorfond

Et faktorfond er aktivt aksjefond som benytter en regelstyrt metode for investeringer i aksjer.  Reglene bygger på observasjoner av historiske sammenhenger i aksjemarkedet. Fondet søker å utnytte faktorer som har gitt god risikojustert avkastning.