KLP-fondene for bedriftskunder

Vi er Norges største indeksforvalter målt i forvaltet volum. Våre fond er dessuten blant de rimeligste i markedet.

Kjøp fond
To kajakker på sjøen, en gul og en rød

Kjøp og selg fond

Kjøp fond

Her finner du veiledning til kjøp av våre fond.

Få veiledning

Selg fond

Her finner du veiledning til salg av våre fond.

Selg fond

Våre fond

Indeksfond

Indeksfond er et aksjefond som har som mål å følge utviklingen i et gitt marked så nært og billig som mulig.

Faktorfond

Et faktorfond er aktivt aksjefond som benytter en regelstyrt metode for investeringer i aksjer.

Aktive aksjefond

Aktive aksjefond har som mål å gi så høy avkastning som mulig. Det har derfor større risiko, men også forventet høyere avkastning.

Fondspakker

Fondspakkene er sammensatt av flere fond for å passe til ulike sparehorisonter og gi best avkastning i forhold til ønsket risikonivå.

Rentefond

Rentefond svinger relativt lite i verdi og har derfor lav forventet avkastning.

Spesialfond

Vi tilbyr to spesialfond: KLP Alfa Global Energi og KLP Alfa Global Rente.

Nettløsning

KLP samarbeider med VPS - Verdipapirsentralen - om vår innloggingstjeneste.

Når du logger deg inn hos VPS får du:

  • Daglig oppdatert oversikt over alle fondsandeler
  • Egen postkasse med VPS-meldinger
  • Mulighet til å kjøpe og selge fondsandeler

Bedriftskunder kan kontakte oss på tlf. 55 54 85 00 for å få tilsendt et passord til VPS-løsningen.

Logg inn

Rapporter for KLP-fondene

Se en oversikt over våre måneds-, års- og halvårsrapporter.

Se våre rapporter

Forvaltnings­kostnader

Her er en oversikt over våre gebyrer og minstebeløp. 
Se kostnadsoversikten

Du kan sammenlikne våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen.no.

Nytt fra KLP-fondene

KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar fyller ett år

KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar startet 12. juni 2018. Etter et drøyt år ligger fondet 1,32 prosentpoeng foran KLP AksjeGlobal Indeks V (det mest sammenlignbare fondet). Dette er en kort periode å se på, men det er alltid hyggelig med en god start.

27.06.19

Utenlandsk valuta, penger. Euro.
Nye indekser for KLP-fondene

Den 1. juli 2019 gikk vi bort fra ordningen med egne KLP-versjoner av MSCI-indeksene og benytter nå MSCIs standardindekser for alle aksjefond utenfor Norge og Norden.

22.07.19

Penger på et gammelt bord
Rentefond i 20 år

KLP har forvaltet rentefond i over 20 år. I denne artikkelen vil vi kaste et kort tilbakeblikk på disse årene. Rentemarkedene har forandret seg mye siden slutten av 1990-tallet – og ikke til det bedre sett fra sparernes synspunkt.

17.06.19

Ståle Øksnes, direktør for fond i KLP Kapitalforvaltning
Ståle Øksnes, direktør for fond i KLP Kapitalforvaltning
Foto: Skjalg Bøhmer Vold
KLP har presset prisene i fondsmarkedet i 20 år

12. mars var det 20 år siden KLP begynte å tilby aksjefond. I årene siden har vi bidratt til å presse prisene nedover til kundenes fordel. Dette har vært populært.

04.06.19

Joakim A. Embu Porteføljeforvalter i KLP Kapitalforvaltning
Joakim A. Embu Porteføljeforvalter i KLP Kapitalforvaltning
Velg indeksfond fremfor dårlige aktive fond

Hvert tredje aksjefond har blitt lagt ned de siste 18 årene på grunn av svak avkastning. - Fond som har gjort det dårlig vil ikke synes i statistikken, sier porteføljeforvalter Joakim A. Embu i KLP Kapitalforvaltning.

04.06.19