Lilla høstblomster og strå

Lån til stiftelser

Vi tilbyr langsiktig og gunstig finansiering til stiftelser.

Kontakt oss

For lånesøker

  • Refinansiering av eksisterende lån i annen bank
  • Opplåning til nyinvesteringer
  • Langsiktighet
  • Forutsigbarhet
  • Kan tilby rentealternativer med flytende, fast eller Nibor-baserte renter
  • Ingen omkostninger eller etableringsgebyrer

Søker vurderes individuelt av vår kredittkomité. Vi legger stor vekt på virksomhetens soliditet og gjeldsbetjeningsevne.

Det vil vektlegges om virksomheten har inngått langsiktige kontrakter med stat eller kommune.

  • Kassekreditter
  • Garantier 
  • Betalingsformidling (Cash Management)

Slik søker dere om lån

For at vi skal kunne gi dere et tilbud må dere sende inn en søknad. 

Send inn søknad