Sakurablomster

Lån til kirkelige fellesråd/sokn

Vi tilbyr langsiktig og gunstig finansiering til Kirkelige Fellesråd/sokn.

Kontakt oss

For lånesøker

  • Refinansiering av eksisterende lån i annen bank
  • Opplåning til nyinvesteringer
  • Langsiktighet
  • Forutsigbarhet
  • Kan tilby rentealternativer med flytende, fast eller Nibor-baserte renter
  • Ingen omkostninger eller etableringsgebyrer

1. Bispedømmerådets godkjennelse av låneopptaket

2. Kommunestyrets vedtak om låneopptaket

  • Kassekreditter
  • Garantier
  • Betalingsformidling (Cash Management)

Slik søker dere om lån

For at vi skal kunne gi dere et tilbud må dere sende inn en søknad. 

Send inn søknad