Diverse blader på en duk

Lån til bedrifter og organisasjoner

Vi yter lån til offentlig eide bedrifter, organisasjoner og bedrifter som utfører offentlige tjenester. 

Søk om lån

Jente som holder sammenknytte blomster i hånden

Hvor mye vil lånet koste?

Prøv vår lånekalkulator - her kan du simulere rente- og avdragsbetingelser basert på ulike lånestørrelser 

Prøv vår renteberegningskalkulator i excel - her kan du simulere rentebetalinger på våre ulike lånetyper (pt-lån, NIBOR-lån og fastrentelån).

Hvem kan søke og hva er kriteriene?

Vi yter lån til offentlig eide bedrifter, organisasjoner og bedrifter som utfører offentlige tjenester. 

For bedrifter legger vi stor vekt på soliditet, betjeningsevne og tilstrekkelige sikkerheter. 

Eksempler på selskaper kan være:

 • Bompengeselskaper
 • Energiselskaper
 • Barnehager
 • Avfallshåndtering/Renovasjon
 • Vann, vei, avløp
 • Bredbånd/ IKT
 • Eiendom med off. leietakere
 • Brann- og redningstjeneste
 • Næringsutvikling
 • Parkering
 • Idrettsanlegg
 • Havn
 • Vernede bedrifter
 • Kulturbygg

Våre låneprodukter

Vi tilbyr tilbyr fastrentelån med binding normalt fra ett til tyve år. Renten fastsettes basert på 360/360 dager og beregnes ut fra utviklingen i pengemarkedsrentene.

Renten kan bindes på:

 • Låneopptakstidspunktet
 • Senere avtalt tidspunkt

I god tid før den valgte rentebindingsperioden er utløpt, vil du motta tilbud om nye rentebetingelser med alternativt fast eller flytende rente.

Eksempel på spesialtilpassede lån vi tilbyr våre kunder:

 • Låneopptak frem i tid med avtalte rentebetingelser
 • Andre lånestrukturer satt opp i samarbeid med kunden

Pt-lån er lån med flytende rente der renten på kan endres med 14 dagers varsel. Pt-renten kan svinge over tid blant annet med utviklingen i Norges Banks styringsrente.

Pt-renten bestemmes i tillegg av:

 • Pengemarkedsrenten
 • Finansiell risiko på lånet

Vi tilbyr lån knyttet til:

 • 3 måneders NIBOR +/- en margin
 • 6 måneders NIBOR +/- en margin

Spørsmål og svar

Søknaden behandles individuelt og besluttes av vår kredittkomité. Vi vektlegger bedriftens soliditet, gjeldsbetjeningsevne og sikkerheter. 

Eksempler på sikkerhet kan være: 

 • Garanti fra kommune eller fylkeskommune
 • Pant i fast eiendom
 • Øvrige sikkerheter som vurderes som dekkende for låneengasjementet

Vil du snakke med oss?

Kommuner og fylkeskommuner har en egen kontaktperson i KLP.

Her finner du kontaktinformasjon