Søknad om Plasseringskonto i KLP Banken

 
 

Om bedriften eller kommunen

 
 
 
 
 
 
 
 

Alle kontoer

 
 
 
 

Kontaktinformasjon for administrator

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formålet med kundeforholdet

 
 
 
 

Opplysninger om eierforhold (reelle rettighetshavere)

 
 

Dersom bedriften har reelle rettighetshavere trenger vi opplysninger om dem. Du trenger kun fylle ut dette dersom begge punktene under gjelder for din bedrift.


1. En eller flere eiere kontrollerer mer enn 25% av foretaktet pga. eierandel, stemmerett eller av andre årsaker.


2. Kontoåpner er Aksjeselskap (AS), Allmennaksjeselskap (ASA), Ansvarlig selskap (ANS/DA), Stiftelse, Europeisk selskap (SE) eller Norskregistrert Utenlandsk Foretak (NUF).


 
 

Du vil motta en kopi av skjemaet på e-post