Kvinne på kontor

Plasseringskonto Bedrift

Plasser bedriftens overskuddskapital på en plasseringskonto med trygg avkastning.

 • 0,75 prosent rente for innskudd over 2.000.000 kroner
 • Rente kapitaliseres kvartalsvis
 • Uttak med 31 dagers varsel
 • Maksimalt innskudd er 20 millioner kroner

Ved åpning av Plasseringskonto Bedrift, opprettes det også en oppgjørskonto.

Er dere en offentlig relatert bedrift? Gå til Plasseringskonto offentlig for å se hva vi kan tilby.

Bestill konto

Kontoen passer for dere som:

 • Ønsker sikker plassering 
 • Har et plasseringsbehov over 2.000.000 kroner 
 • Kan akseptere at uttak skjer med minimum 31 dagers varsel (uttak via uttaksskjema)

Banken kan avslå å opprette kontoen eller ta imot innskudd når saklig grunn foreligger. 

Priser og betingelser

Innskudd inntil 2.000.000 kr

 • Nominell rente: 0,00 %
 • Effektiv rente: 0,00 %

Innskudd fra 2.000.000 kr til 20.000.000 kr (Gjelder fra første krone når innskuddet er over 2.000.000 kroner)

 • Nominell rente: 0,75 %
 • Effektiv rente: 0,75 %

Maksimalt innskudd er 20.000.000 kr

Nettbank Bedrift - Priser (NOK)

 • Månedlig abonnementsavgift: 0 kr
 • Betaling med KID: 1 kr
 • Betaling med melding: 1,50 kr
 • Betaling uten melding: 3,50 kr
 • Overførsel egne konti: 0 kr


Innbetaling fra utlandet - Priser (NOK)

 • Innbetaling fra utland - beløp under 5000 NOK: 50 kr
 • Innbetaling fra utland - beløp over 5000 NOK: 100 kr

Det er ikke mulig å betale til konti i utlandet, men det kan mottas innbetalinger fra utenlandske konti.

 • Ved innskudd fra 2.000.000 til 20.000.000 kroner får våre kunder 0,75 prosent rente på Plasseringskonto Bedrift
 • Alle innskudd under 2.000.000 kroner får 0 prosent rente på Plasseringskonto Bedrift
 • Dere får innsyn på kontoen i Nettbank Bedrift, og eventuelle uttak bestilles via uttaksskjema
 • Banken kan avslå å opprette konto eller ta i mot innskudd når saklig grunn foreligger
 • Maksimalt innskudd er 20.000.000 kroner

Ved åpning av Plasseringskonto Bedrift opprettes det i tillegg en oppgjørskonto med følgende betingelser:

 • 0,20 prosent rente for innskudd fra 0 - 8.000.000 kroner
 • Renter kapitaliseres kvartalvis
 • Ingen uttaksbegrensning
 • Disponeres i nettbank
 • Utbetaling til konto i Norge
 • Mulig med dobbel godkjenning

Jente som holder sammenknytte blomster i hånden

Uttaksbegrensninger og bindingstid

Uttak fra kontoen skjer ved at administrasjonsansvarlig fyller ut og sender inn uttaksskjema. Uttaket vil bli overført til deres oppgjørskonto 31 dager etter at uttaksskjemaet er behandlet. Behandlingen vil normalt skje første virkedag etter at dere har sendt inn uttaksskjemaet.

Uttak med kortere varsling enn 31 dager kan ikke foretas.

Liten jente ser seg selv i pytt

Enkeltpersonforetak (ENK)

Plasseringskonto Bedrift er ikke tilgjengelig for enkeltpersonforetak, det vil si selskaper med sektorkode 8200 - personlig næringsdrivende. Du finner sektorkoden for foretaket ditt på brreg.no.

Enkeltpersonforetak har muligheten til å opprette en ordinær brukskonto i KLP Banken. Vi gjør oppmerksom på at brukskonto er en konto som er egnet til privat bruk.

​Les mer om brukskonto

Spørsmål og svar

Ved dobbel godkjenning er det to personer som godkjenner betalingen. Da oppnår man en sterkere kontroll av korrekt mottaker og mottakers konto, beløpsstørrelse osv. Det forutsetter at det er to eller flere som har tilgang til Nettbank Bedrift.

Dersom dere ønsker dobbel godkjenning av betalinger ber vi om at dere tar kontakt med kundeservice på telefon 55 54 85 00 eller via kontaktskjema.

For Plasseringskonto Bedrift må uttakk bestilles med minimum 31 dagers varsel. Uttak kan kun foretas ved at administrator fyller ut Uttaksskjema Plasseringskonto, og på uttaksdato overføres beløpet til deres oppgjørskonto. Deretter kan uttaket disponeres via Nettbank Bedrift. Det kan bestilles flere uttak, men kun ett per dag. Uttak fra Plasseringskonto Bedrift er gebyrfritt.

I Nettbank Bedrift får dere oversikt over saldo på konti, mulighet til å ta ut transaksjonsoversikt og siste registrerte betalinger for oppgjørskontoen. I tillegg kan dere:

 • Utbetale til konto i Norge
 • Administrere konto
 • Inkludere fritt antall brukere
 • Logge på med BankID og BankID på mobil
 • Ha enkel eller dobbel godkjenning av betalinger

Vi gjør oppmerksom på at uttak fra Plasseringskonto Bedrift ikke skjer fra Nettbank Bedrift, det gjøres ved at administrator fyller ut og sender inn uttaksskjema Plasseringskonto minimum 31 dager før uttaket skal skje.

Logg inn i Nettbank Bedrift

Fyll ut søknad om Plasseringskonto . Ved åpning av Plasseringskonto Bedrift opprettes det også en oppgjørskonto. Dette fordi oppgjørskontoen er den eneste mulige oppgjørskontoen ved uttak fra Plasseringskonto Bedrift.

Priser - Kontoer åpnet før 25.02.19

Innskudd inntil 500.000 kr

 • Nominell rente: 0,20 %
 • Effektiv rente: 0,20 %

Innskudd fra 500.000 kr til 20.000.000 kr (Gjelder fra første krone når innskuddet er over 500.000 kroner)

 • Nominell rente: 1,40 %
 • Effektiv rente: 1,41 %

Innskudd over 20.000.000 kr (av saldoen som overstiger 20.000.000 kr)

 • Nominell rente: 0,01 %
 • Effektiv rente: 0,01 %

Renter Innskuddskonto Bedrift (unntatt finansielle foretak)

Innskudd inntil 8.000.000 kr:

 • Nominell rente: 0,20 %
 • Effektiv Rente: 0,20 %

Innskudd over 8.000.000 kr (av saldoen som overstiger 8.000.000 kr):

 • Nominell rente: 0,01 %
 • Effektiv Rente: 0,01 %


Renter Innskuddskonto Finansielle foretak

Innskudd inntil 8.000.000 kr:

 • Nominell rente: 0,10 %
 • Effektiv Rente: 0,10 %

Innskudd over 8.000.000 kr (av saldoen som overstiger 8.000.000 kr):

 • Nominell rente: 0,01 %
 • Effektiv Rente: 0,01 %