Lån og innskudd til bedrifter

Bedrifter kan søke om lån og opprette innskuddsprodukter i KLP

Vil du snakke med oss?
Vinterlandskap

Lån

Vi yter lån med gunstige betingelser til offentlig eide bedrifter, organisasjoner og bedrifter som utfører offentlige tjenester.

Les mer om lån

Innskudd

Vi tilbyr innskuddsprodukter med flytende rente. Har bedriften overskuddskapital kan Plasseringskonto Bedrift være et godt alternativ. 

Les mer om våre innskuddsprodukter

Interessante artikler

Ole Magnus Skisland, daglig leder i Nordstrand IF
Enkelt, sikkert og trygt!

Nordstrand Idrettsforening i Oslo har nylig ferdigstilt sin nye flerbrukshall og klubbhus. Et stort og kostbart byggeprosjekt som startet allerede i 2015. Nordstrand IF har en liten administrasjon med mange oppgaver. Daglig leder, Ole Magnus Skisland forteller om en veldig hyggelig prosess med KLP, som har fullfinansiert hele byggeprosjektet.

17.06.19

Bankenes arbeid med bærekraft

På initiativ fra Finans Norge har vi sammen med seks andre banker gått sammen om å informere forbrukere om hvordan vi jobber med samfunnsansvar i vår utlånsvirksomhet.

17.06.19