Ansatte søker om pensjon på Min Side

Det har blitt enklere å søke om pensjon fra KLP. Ansatte søker selv på Min Side og arbeidsgiver godkjenner.

Pensjon

Sist endret 24.05.2017

Det er både enkelt og intuitivt å søke om alderspensjon, AFP og uførepensjon fra KLP.
Ansatte søker selv på Min side og arbeidsgiver godkjenner søknaden på Kundeside.

Her kan du se hele søknadsprosessen.

Ansatte kan også velge å søke via papirskjema som før, men saksbehandlingstiden for elektroniske søknader er kortere.

Dette gjør de ansatte

  • Logger seg på Min side med Bank ID. Her blir søkeren tatt gjennom søknadsprosessen steg for steg. Ansatte kan søke om alderspensjon og AFP tidligst fem måneder før de skal ta ut pensjon. Uførepensjon kan man søke om tidligst tre måneder før.
  • Den ansatte kan gjøre endringer i søknaden frem til arbeidsgiver har godkjent den. Han/hun kan når som helst trekke søknaden, også etter at arbeidsgiver har godkjent den.
  • Den ansatte vil få informasjon fra KLP når søknaden er behandlet.

Dette gjør arbeidsgiver

  • Snakk med den ansatte om vilkårene for å ta ut pensjon. Det er viktig at de ansatte er sikre på de fyller vilkårene-  før de søker og før de sier opp stillingen. Dette er spesielt viktig for dem som skal ta ut av AFP. Les mer om vilkårene for AFP, alderspensjon og uførepensjon.
  • Sjekk pensjonssøknadene som ligger på Kundeside. Så snart en ansatt har søkt om pensjon på Min Side ligger søknaden på Kundesiden under "Pensjonssøknader". Her sjekker dere opplysningene søkeren har fylt ut, og tilføyer enkelte opplysninger som arbeidsgiver har best innsikt i.  
  • Godkjenn søknader jevnlig, slik at de raskt kommer videre til KLP. Dere vil få en varsel på epost en gang i uken dersom du har søknader til behandling. Varslingen sendes ut til de som har tilgang til Kundesiden for søknader (et hyppigere varslingssystem er i utvikling).
  • Du kan endre opplysninger i søknaden helt frem til den er ferdigbehandlet hos KLP. Når søknaden er ferdig behandlet blir søknaden borte fra oversikten på Kundeside. Endringer etter søknaden er behandlet, må sendes til KLP via kontaktskjema.

Må alle søke via Min side?

Ansatte som ikke kan eller ønsker å søke digitalt, kan fylle ut søknad på papir og sende den direkte til KLP. Etter at KLP har registrert saken vil den da bli sendt arbeidsgiver for gjennomgang og godkjenning. Arbeidsgiver må deretter videresende godkjent søknad til KLP for behandling. En slik søknad kan ta noe lenger tid.
 

Hvordan søke om etterlattepensjon?

Dersom en av de ansatte faller fra melder arbeidsgiver dette til KLP via kontaktskjema. KLP vil da innhente nødvendige opplysninger og behandle etterlattepensjonen. 

 

Tips: Legg ut informasjon på intranettet 

På intranettet deres kan dere legge ut linker som er relevant for alle ansatte som skal søke om pensjon, eller vil vite mer om sine pensjonsrettigheter. For eksempel disse sidene: 

Her følger også bilder dere kan laste ned og legge på deres eget intranett: