Skyggen av en familie på fire kastes inn i en garasje

Slik hjelper KLP Banken deg gjennom koronakrisen

Koronasituasjonen har ført til store endringer for mange på kort tid. Vi vet at flere er bekymret, og at mange er redd for egen privatøkonomi. Vi skal hjelpe dere så godt vi kan. 

- Vi er inne i en spesiell situasjon, og tiden vi beveger oss inn i er ukjent for oss alle. Allerede har korona-viruset medført en dramatisk inngripen i verdenssamfunnet, som også vil påvirke folks personlige økonomi. Som en del av vårt samfunnsansvar ønsker vi å gjøre det vi kan for å redusere konsekvensene av korona-viruset, sier leder for personmarkedet, Jorunn Ygre Storjohan.

Har du fått inntekten din betydelig redusert, anbefaler vi deg å søke om avdragsfrihet på boliglånet. Det betyr at du i en periode ikke betaler avdrag på lånet, men i stedet kun betaler lånerenter og månedsgebyr. Du kan søke om inntil seks måneder med avdragsfrihet.

Vi endrer rentene våre 

KLP Banken har besluttet å senke boliglånsrentene med inntil 0,85 prosentpoeng, etter at Norges Bank senket styringsrenten 13. og 20. mars. 

De nye rentene gjelder fra 25. mars for nye kunder. For eksisterende kunder gjelder de nye boliglånsrentene fra 5. april. Har du boliglån hos oss får du varsel om renteendringen i nettbanken din.  

To boliger i en mellomfase

Vi ønsker også å hjelpe våre kunder som nylig har kjøpt ny bolig, men som ikke rukket å selge sin gamle bolig. Vi forstår at det kan føre til usikkerhet med tanke på hvor raskt de får solgt. Fra 5. april får disse kundene redusert renten på mellomfinansieringslånet med ytterligere 1,25 prosentpoeng fra ordinær prisliste. Kundene det gjelder vil bli varslet i egen melding i nettbanken.

Kunder kan i tillegg søke om å forlenge nedbetalingstiden for lånet. For de av våre medlemmer som ønsker forutsigbarhet i låneutgiftene, tilbyr vi også konkurransedyktig fastrentelån.

Til slutt ønsker vi å oppfordre til å støtte opp for dugnaden, og ta vare på dine nærmeste, slik at vi reduserer risikoen for videre spredning av viruset. 

Spørsmål og svar

Avdragsfrihet betyr at du i en periode ikke betaler ned på lånet (avdrag), men kun betaler lånerenter og månedsgebyr. 

Når du har fått innvilget avdragsfrihet, vil du kunne se oppdatert nedbetalingsplan i nettbanken. Der ser du hvor mye du skal betale i renter og gebyrer i månedene fremover. Vi minner om at den totale rentekostnaden øker ved å endre til avdragsfrihet i en periode. 

Slik søker du
Send oss en melding fra nettbanken din om at du ønsker avdragsutsettelse i forbindelse med korona-situasjonen. 

Logg inn i nettbanken

Priseksempel ved seks måneders avdragsfrihet: 

Ved et lån på 1.500.000 kroner med 2,60 prosent nominell rente og 25 års nedbetalingstid, vil den totale rentekostnaden øke med omtrent 19.700 kroner (inkludert månedsgebyr) - når man velger avdragsfrihet i 6 måneder. 

Vi skal gjøre det vi kan for å hjelpe kundene våre gjennom denne situasjonen. Hvis du ikke ser at endene klarer å møtes, ønsker vi at du kontakter oss i nettbanken, så vurderer vi hvilke muligheter som finnes for deg. 

Vi har fjernet gebyret for avdragsfrihet. Det betyr at vi ikke tar gebyr for å gjøre endringen, men vær imidlertid oppmerksom på at du fortsatt må betale lånerente og månedsgebyr. Husk også at den totale rentekostnaden din vil bli høyere hvis du bruker lenger tid på å nedbetale lånet.

Priseksempel: 

Ved et lån på 1.500.000 kroner med 2,60 prosent nominell rente og 25 års nedbetalingstid, vil den totale rentekostnaden øke med omtrent 19.700 kroner (inkludert månedsgebyr) - når man velger avdragsfrihet i 6 måneder. 

Vi har satt ned boliglånsrentene to ganger, og har nå besluttet at begge endringene skjer med virkning fra 5. april for alle eksisterende boliglånskunder. Alle kunder vil i løpet av de nærmeste dagene motta varsel i nettbanken om renteendringen og oppdatert nedbetalingsplan. 

Du får varselmelding med informasjon om ny rente i nettbanken i løpet av de nærmeste dagene. Du kan allerede nå se de nye rentene i prislisten vår. 

Gå til prisliste

Du kan for eksempel søke om avdragsfrihet i inntil seks måneder. Send oss en melding i nettbanken hvis du ønsker det. Husk at selv om avdragene ikke betales, må du fortsatt betale renter og månedsgebyr. 

Alternativt kan du søke om å forlenge nedbetalingstiden for lånet ditt. Dette gjør du også ved å sende oss en melding i nettbanken. 

Vi minner om at en utsettelse av avdragsbetalinger eller en forlengelse av lånets nedbetalingstid vil føre til at lånets totale rentekostnader vil øke. 

Priseksempel: 
Ved et lån på 1.500.000 kroner med 2,60 prosent nominell rente og 25 års nedbetalingstid, vil den totale rentekostnaden øke med omtrent 19.700 kroner (inkludert månedsgebyr) når det er valgt avdragsfrihet i 6 måneder.