Hånd som holder en prestekrage blomst

Faste låneutgifter og økonomisk forutsigbarhet

Velger du fastrentelån får du samme låneutgifter hver måned i rentebindingsperioden – uansett hva som skjer med markedsrenten. Du kan velge å binde renten i 3, 5 eller 10 år. 

 • Garanti mot økte renter de neste 3, 5 eller 10 årene
 • God økonomisk oversikt
 • Du kan binde renten på hele eller deler av lånet

Se prisliste for gjeldende fastrentesatser

Er fastrentelån noe for deg?

Boligrenten kan endre seg over tid. Med et fastrentelån binder du renten i 3, 5 eller 10 år. Det betyr at du vil ha samme rente i hele perioden, uavhengig av svingninger i rentemarkedet. 
 
Historisk sett er det på lang sikt rimeligere med flytende rente enn lån med fast rente. 

Hva bør du velge? 
Det kommer an på hva økonomien din tåler av økonomiske svingninger i markedet, og hvor opptatt du er av forutsigbare kostnader. Hvis du foretrekker en forutsigbar økonomi og vil sikre deg mot en eventuell renteøkning, kan fastrentelån være noe for deg. 

Fastrentelån passer ikke for deg hvis du ønsker fleksibilitet til å gjøre endringer på lånet ditt. Det er ikke mulig å gjøre disse endringene uten at det blir beregnet over- eller underkurs:
 • Betale inn ekstra på lånet 
 • Søke avdragsfrihet
 • Endre nedbetalingstid
 • Endre terminbeløp eller forfallsdato
 • Øke boliglånet (men du kan søke om tilleggslån)

Demning på fjellet vinter

Regler for fastrentelån

 • For å kunne søke om fastrentelån må lånet ditt ligge innenfor 75 prosent av boligens markedsverdi.
 • Du bør ha som mål at du ikke skal gå ut av fastrenteavtalen. Hvis du likevel skulle ønske dette, blir det beregnet overkurs (rentetap) eller underkurs (rentegevinst). Vi gjør oppmerksom på at du ikke får en rentegevinst ved hel eller delvis innfrielse av lån med fastrente i avtalens første år.  
 • Hvis du har et løpende fastrentelån og skal bytte bolig, er det ikke mulig å flytte fastrentelånet over til ny bolig. Det betyr at du må innfri det fastrentelånet du allerede har.

Har du boliglån hos oss? Slik søker du om fastrentelån

1

Fyll ut fastrenteskjema

Fyll ut og signer rentebindingsskjema (PDF). Hvis dere er to må også medlåntaker signere. 
NB: Lånet får den renten som er gjeldende den dagen vi mottar utfylt skjema fra deg.

2

Send skjemaet til oss

Send utfylt skjema til oss som vedlegg via kontaktskjema eller per post til adresse: KLP Banken, Postboks 400 Sentrum, 0103 Oslo

3

Lånet får fastrente

Når vi mottar signert rentebindingsskjema endrer vi til fastrente på lånet ditt. Du mottar en SMS fra oss når boliglånet er omgjort til fastrentelån. Ny nedbetalingsplan finner du i nettbanken.

Flytte lånet ditt til oss? Slik søker du om fastrentelån

1

Send inn søknad

Send inn søknad om å flytte boliglånet. I søknaden legger du inn en kommentar om at du ønsker fastrente, og i hvor mange år.

2

Signer lånedokumenter

Vi sender deg tilbud om lån med fastrente elektronisk. Du og eventuell medlåntaker signerer lånedokumentene med BankID.

3

Lånet utbetales

Når du skal flytte lån fra annen bank ordner vi tinglysing av pantedokumentet i Statens Kartverk og gjør opp lånet i din tidligere bank.

Nyttig å vite

Hvis du ønsker å gå ut av fastrenteavtalen når renten på lånet ditt er høyere enn bankens gjeldende fastrentetilbud på tidspunktet, må du kjøpe deg fri og betale "overkurs".

I motsatt tilfelle - der renten på lånet ditt er lavere enn bankens gjeldene fastrentetilbud på tidspunktet, blir det beregnet "underkurs" som godskrives deg. 

Slik beregnes kursen: 
Når vi beregner kursen er det flere faktorer som legges til grunn:

 • Størrelsen på lånet ditt 
 • Avtalt nedbetaling av lånet i bindingsperioden 
 • Hvor lang tid du har igjen av bindingsperioden 
 • Differansen mellom dagens fastrente og renten du har på fastrentelånet ditt  

Eksempel på beregning av overkurs (rentetap - det du må betale): 

Størrelse på lånet: 750 000 kroner 
Resterende rentebinding: 3 år og 6 måneder 
Din avtalte fastrente: 2,50 % 
Bankens rente for tilsvarende lån i dag: 2,00 % 
Her er rentedifferansen: 0,50 % 
Overkurs blir da beregnet til: 12 224 kroner 
 
Hvis du velger å kjøpe deg ut av fastrenteavtalen og må betale overkurs kan du trekke 22 prosent av beløpet på skatten.  

Eksempel på beregning av underkurs (rentegevinst - din gevinst)

Størrelse på lånet: 750 000 kroner 
Resterende rentebinding: 3 år og 6 måneder 
Din avtalte fastrente: 2,00 % 
Bankens rente for tilsvarende lån i dag: 2,50 % 
Her er rentedifferansen: 0,50 % 
Underkurs blir da beregnet til: 12 224 kroner 

Husk at: Vi beregner ikke underkurs det første året av fastrenteavtalens bindingstid.  

Når det blir beregnet underkurs blir beløpet rapportert som en renteinntekt. Dette skattlegges med 22 prosent.  

Vi følger forskriften §54 i finansavtaleloven både når vi setter fastrentekursen og når vi beregner overkurs og underkurs. 

Du mottar brev fra oss senest seks uker før fastrenteperioden går ut. Der får du informasjon om hvilken rente du kan få på nytt fastrentelån, og hva som er gjeldende flytende rente. Disse opplysningene er ikke bindende for banken. Senest 14 dager før fastrenteperioden utløper, får du et endelig tilbud med svarfrist, som vil være bindende. Ønsker du ikke å binde renten på nytt, får lånet automatisk flytende rente. 

Du kan inngå avtale om fastrente for enten 3, 5 eller 10 år. Hvis du velger å gå ut av avtalen før bindingstiden utløper, eller ønsker å betale inn ekstra på lånet, blir det beregnet en over- eller underkurs.

Overkurs - som du må betale - beregnes når fastrenten din ligger over bankens gjeldende fastrentetilbud på tidspunktet.

Underkurs - som blir din gevinst - beregnes når fastrenten din ligger under bankens gjeldende fastrentetilbud på tidspunktet. Underkurs utbetales ikke ved hel eller delvis innfrielse av boliglånet i avtalens første 12 måneder.

 • Hvis den flytende renten blir lavere enn fastrenten du har bundet deg til, må du fortsatt betale fastrenten som avtalt.
 • Det er ikke mulig å gjøre endringer på boliglånet i avtaleperioden, som for eksempel endring av nedbetalingstid, endring av lånetype eller ved avdragsutsettelse.
 • Ønsker du å betale inn ekstra på lånet, eller innfri det i sin helhet, foretar banken en kursberegning ut i fra gjenstående bindingstid på fastrentelånet. Dette kan medføre en ekstra kostnad for deg. 

I utgangspunktet er det ikke mulig å gjøre endringer på fastrentelånet i bindingstiden. Ved å velge fastrentelån er du bundet til avtalen du har inngått i valgt avtaleperiode. Hvis du velger å gå ut av fastrenteavtalen eller ønsker å gjøre endringer blir det beregnet en overkurs (rentetap) eller underkurs (rentegevinst). 

Ønsker du å betale inn ekstra på lånet, eller innfri det i sin helhet, foretar vi en kursberegning ut i fra gjenstående bindingstid på fastrentelånet. Dette kan medføre en ekstra kostnad for deg. 

Som boliglånskunde forutsetter vi at du har lønnskontoen din hos oss. Renter og avdrag trekkes automatisk fra kontoen din.

Med lønnskonto hos oss får du en enkel og rimelig bankhverdag og en av landets beste brukskontoer, ifølge finansportalen.no test av dagligbanker.

Ta i bruk vår digitale og selvbetjente bank og få alt du trenger i det daglige.

Fastrente priser

RENTEBINDING NOMINELL RENTE MEDLEM NOMINELL RENTE ØVRIGE
3 års rentebinding 2,05 % 2,15 %
5 års rentebinding  2,25 % 2,35 %
10 års rentebinding 2,59 % 2,69 %

NB: For å ha mulighet til å binde renten må lånet ligge innenfor 75 prosent av boligens markedsverdi. I prislisten finner du eksempel med effektiv rente. 

Se fullstendig prisliste