Familie Frokost

Fastrentelån

Velger du fastrente på boliglånet får du samme låneutgifter hver måned i rentebindingsperioden – uansett hva som skjer med markedsrenten. Du kan velge å binde renten i 3, 5 eller 10 år. 

 • Garanti mot økte renter de neste 3, 5 eller 10 årene
 • God økonomisk oversikt
 • Du kan binde renten på hele eller deler av lånet
 • Gjelder kun for lån med pant i boligen din

Se prisliste for gjeldende fastrentesatser

Er fastrentelån noe for deg?

Boliglånsrenten kan endre seg over tid. Med et fastrentelån binder du renten i 3, 5 eller 10 år. Det betyr at du vil ha samme rente i hele perioden, uavhengig av våre renteendringer.
 
Historisk sett er det på lang sikt rimeligere med flytende rente enn lån med fast rente. 

Hva bør du velge? 
Det kommer an på hva økonomien din tåler av økonomiske svingninger, og hvor opptatt du er av forutsigbare kostnader. Hvis du foretrekker en forutsigbar økonomi og vil sikre deg mot en eventuell renteøkning, kan fastrentelån være noe for deg. 

Fastrentelån passer ikke for deg hvis du ønsker fleksibilitet til å gjøre endringer på lånet ditt. Det er ikke mulig å gjøre disse endringene uten at det blir beregnet over- eller underkurs:
 • Betale inn ekstra på lånet 
 • Søke avdragsfrihet
 • Endre nedbetalingstid
 • Endre terminbeløp eller forfallsdato
 • Øke boliglånet (men du kan søke om tilleggslån)
 • Bytte bolig

Traller

Regler for fastrentelån

 • Det er ikke mulig å ha fastrente på fritidsboliglån.
 • For å kunne søke om fastrentelån må lånet ditt ligge innenfor 75 prosent av boligens markedsverdi.
 • Du bør ha som mål at du ikke skal gå ut av fastrenteavtalen. Hvis du likevel skulle ønske dette, blir det beregnet overkurs (rentetap) eller underkurs (rentegevinst). 
 • Du får ikke rentegevinst ved hel eller delvis innfrielse av lån med fastrente i avtalens første år.  
 • Hvis du har et løpende fastrentelån og skal bytte bolig, er det ikke mulig å flytte fastrentelånet over til ny bolig. Det betyr at du må innfri det fastrentelånet du allerede har. 

Har du boliglån hos oss? Slik søker du om fastrentelån

Send inn søknadsskjema

Fyll ut og send inn søknadsskjema for bytte til fastrentelån. Du vil deretter motta tilbudet som et elektronisk signeringsoppdrag per e-post og SMS. NB: Lånet får den renten som gjelder på det tidspunktet fastrenteavtalen blir signert. 

Lånet får fastrente

Når vi mottar signert fastrenteavtale endrer vi lånet ditt til fastrentelån. Du mottar en bekreftelse fra oss på SMS når boliglånet er omgjort. Ny nedbetalingsplan finner du i nettbanken.

Har du ikke BankID? Se fremgangsmåte for bytte til fastrentelån lenger ned under "Nyttig å vite".

Flytte lånet ditt til oss? Slik søker du om fastrentelån

Send inn søknad

Send inn søknad om å flytte boliglånet. I søknaden legger du inn en kommentar om at du ønsker fastrente, og i hvor mange år.

Signer lånedokumenter

Du og eventuell medlåntaker signerer mottatt tilbud elektronisk med BankID i signeringsportalen. NB: Har fastrenten økt fra du mottok tilbudsbrevet til du signerer, gjelder ny rente fra signeringsdato, og vi kontakter deg.

Lånet utbetales

Vi ordner tinglysing av pantedokumentet i Statens Kartverk, og gjør opp lånet i tidligere bank.

Nyttig å vite

 1. Skriv ut rentebindingsskjema (PDF)
 2. Fyll ut og signer skjemaet. Hvis dere er to må også medlåntaker signere
 3. Send utfylt skjema til oss som vedlegg via kontaktskjema, eller som melding med vedlegg i nettbanken. Det enkleste er å ta bilde av den signerte avtalen, og laste det opp som vedlegg. Du kan også sende den per post til adressen vår: KLP Banken, Postboks 400 Sentrum, 0103 Oslo.

NB: Lånet får den renten som gjelder på det tidspunktet vi mottar signert rentebindingsskjema. 

Hvis du velger å gå ut av fastrenteavtalen når renten på lånet ditt er høyere enn bankens fastrentetilbud på tidspunktet, må du kjøpe deg fri og betale "overkurs".

I motsatt tilfelle - der renten på lånet ditt er lavere enn bankens fastrentetilbud på tidspunktet, blir det beregnet "underkurs" som godskrives deg. 

Slik beregnes kursen: 
Når vi beregner kursen er det flere faktorer som legges til grunn:

 • Størrelsen på lånet ditt 
 • Avtalt nedbetaling av lånet i bindingsperioden 
 • Hvor lang tid du har igjen av bindingsperioden 
 • Differansen mellom dagens fastrente og renten du har på fastrentelånet ditt 

Eksempel på beregning av overkurs (rentetap - det du må betale): 

Størrelse på lånet: 750 000 kroner 
Resterende rentebinding: 3 år og 6 måneder 
Din avtalte fastrente: 2,50 % 
Bankens rente for tilsvarende lån i dag: 2,00 % 
Her er rentedifferansen: 0,50 % 
Overkurs blir da beregnet til: 12 224 kroner 
 
Hvis du velger å kjøpe deg ut av fastrenteavtalen og må betale overkurs kan du trekke 22 prosent av beløpet på skatten. 

Eksempel på beregning av underkurs (rentegevinst - din gevinst)

Størrelse på lånet: 750 000 kroner 
Resterende rentebinding: 3 år og 6 måneder 
Din avtalte fastrente: 2,00 % 
Bankens rente for tilsvarende lån i dag: 2,50 % 
Her er rentedifferansen: 0,50 % 
Underkurs blir da beregnet til: 12 224 kroner 

Husk at: Vi beregner ikke underkurs det første året av fastrenteavtalens bindingstid. 

Når det blir beregnet underkurs blir beløpet rapportert som en renteinntekt. Dette skattlegges med 22 prosent. 

Vi følger forskriften §2-1 i finansavtaleloven både når vi setter fastrentekursen og når vi beregner overkurs og underkurs. 

Du mottar brev fra oss senest seks uker før fastrenteperioden går ut. Der får du informasjon om hvilken rente du kan få på nytt fastrentelån, og hva som er gjeldende flytende rente. Disse opplysningene er ikke bindende for banken. Senest 14 dager før fastrenteperioden utløper, får du et endelig tilbud med svarfrist, som vil være bindende. Ønsker du ikke å binde renten på nytt, får lånet automatisk flytende rente. 

Hvis du velger å gå ut av avtalen før bindingstiden utløper, eller ønsker å betale inn ekstra på lånet beregner vi en over- eller underkurs.

Overkurs - som du må betale - beregnes når fastrenten din ligger over bankens fastrentetilbud på tidspunktet.

Underkurs - som blir din gevinst - beregnes når fastrenten din ligger under bankens fastrentetilbud på tidspunktet. Underkurs utbetales ikke ved hel eller delvis innfrielse av boliglånet i avtalens første 12 måneder.

 • Hvis den flytende renten blir lavere enn fastrenten du har bundet deg til, må du fortsatt betale fastrenten som avtalt.
 • Det er ikke mulig å gjøre endringer på boliglånet i avtaleperioden, som for eksempel endring av nedbetalingstid, endring av lånetype eller ved avdragsutsettelse.
 • Ønsker du å betale inn ekstra på lånet, eller innfri det i sin helhet, foretar banken en kursberegning ut i fra gjenstående bindingstid på fastrentelånet. Dette kan medføre en ekstra kostnad for deg. 

I utgangspunktet er det ikke mulig å gjøre endringer på fastrentelånet i bindingstiden. Ved å velge fastrentelån er du bundet til avtalen du har inngått i valgt avtaleperiode. Hvis du velger å gå ut av fastrenteavtalen eller ønsker å gjøre endringer blir det beregnet en overkurs (rentetap) eller underkurs (rentegevinst). 

Betaler du inn ekstra på fastrentelånet, eller innfrir det i sin helhet vil vi foreta en kursberegning ut i fra gjenstående bindingstid. Dette kan medføre en ekstra kostnad for deg. 

Som boliglånskunde forutsetter vi at du bruker oss som din daglige bank. Det betyr at du må få lønnen din inn på en konto hos oss, og bruke banken aktivt med regningsbetaling og bankkort.

Fordelen for deg? En enkel og rimelig bankhverdag!

Bytt bank på 1-2-3

Fastrente priser

RENTEBINDING NOMINELL RENTE MEDLEM NOMINELL RENTE ØVRIGE
3 års rentebinding 5,10 % 5,20 %
5 års rentebinding  4,95 % 5,05 %
10 års rentebinding 4,70 % 4,80 %

NB: For å ha mulighet til å binde renten må lånet ligge innenfor 75 prosent av boligens markedsverdi. I prislisten finner du eksempel med effektiv rente. 

Se fullstendig prisliste