KLP_profilbilde_2016_Hanne_Jonassen_web

Faste låneutgifter og økonomisk trygghet

Ved å velge fastrentelån får du samme låneutgifter hver måned i rentebindingsperioden – uansett hva som skjer med markedsrenten. Du kan velge å binde renten i 3, 5 eller 10 år. 

  • Garanti mot økte renter de neste 3, 5 eller 10 årene
  • God økonomisk oversikt
  • Du kan binde renten på hele eller deler av lånet

Se prisliste for gjeldende fastrentesatser

Er fastrentelån noe for deg?

Boligrenten kan endre seg over tid. Historisk sett er det på lang sikt rimeligere med flytende rente enn lån med fast rente. 

Hva bør du velge? 
Det er avhengig av hva den enkeltes økonomi tåler av økonomiske svingninger i markedet, og hvor opptatt en er av forutsigbarhet i kostnadene. Foretrekker du en forutsigbar økonomi, kan fastrentelån være noe for deg da det sikrer deg mot en eventuell renteøkning. 

Fastrentelån passer ikke for deg dersom du ønsker fleksibilitet der du kan betale inn ekstra på lånet, eller gjøre andre endringer som for eksempel søke avdragsfrihet og endre nedbetalingstid. 

Demning på fjellet vinter

Regler for fastrentelån

  • For å kunne søke om fastrentelån må lånet ditt ligge innenfor 75 prosent av boligens verdi.
  • Du bør ha som mål at du ikke skal gå ut av fastrenteavtalen. Hvis du likevel skulle ønske dette, vil det bli beregnet overkurs (rentetap) eller underkurs (rentegevinst).
  • Dersom du har et løpende fastrentelån og skal bytte bolig er det ikke mulig å flytte fastrentelånet over til ny bolig. 

Har du boliglån i KLP og ønsker fastrente? Slik går du frem

1

Fyll ut fastrenteskjema

Fyll ut og signer rentebindingsskjema (PDF). Hvis dere er to må også medlåntaker signere. 
NB: Lånet får den renten som er gjeldende den dagen vi mottar skjemaet i retur.

2

Returner skjema til oss

Skjemaet returneres til oss som vedlegg via kontaktskjema eller per post til adresse: KLP Banken, Postboks 400 Sentrum, 0103 Oslo

3

Lånet er omgjort til fastrente

Når vi har mottatt signert rentebindingsskjema vil vi endre til fastrente på lånet ditt. Du vil motta en SMS fra oss når boliglånet er omgjort til fastrentelån. Du finner også ny nedbetalingsplan i nettbanken etter omgjøringen. 

Ønsker du å flytte lånet ditt til oss, og søke om fastrente? Slik går du frem

1

Send inn søknad

Send inn søknad om å flytte boliglånet. I søknaden legger du inn en kommentar om at du ønsker fastrente, og i hvor mange år. For at vi skal kunne sende deg et tilbud må du også registrere deg som bankkunde

2

Signering

Vi sender deg tilbud om lån med fastrente. Lånedokumentene sender vi til deg elektronisk, og du og eventuell medlånetaker signerer med BankID.

3

Utbetaling

Når du skal flytte lån fra annen bank ordner vi tinglysing av pantedokumentet i Statens Kartverk og vi kontakter din gamle bank og gjør opp lånet. Eventuelt restbeløp utbetales til din konto hos oss.

Nyttig å vite

Du mottar brev fra oss senest seks uker før fastrenteperioden går ut, hvor vi opplyser om hva renten for tilsvarende fastrentelån og flytende rente er på det aktuelle tidspunktet. Disse opplysningene er ikke bindende for banken. Senest 14 dager før fastrenteperioden utløper, vil du få et endelig tilbud med svarfrist, som vil være bindende. Ønsker du ikke å binde renten på nytt, vil lånet automatisk få flytende rente. 

Dersom du ønsker å gå ut av avtalen, må du erstatte bankens eventuelle rentetap (overkurs) for resten av rentebindingsperioden. I tillegg kan du bli belastet med et gebyr i henhold til bankens prisliste.  Dersom renten har steget slik at banken oppnår en rentegevinst, vil denne bli beregnet og godskrevet deg tilsvarende. Slik rentegevinst (underkurs) vil ikke bli godskrevet i det første året av rentebindingsperioden.

Fastrenteavtalen kan ikke flyttes til en ny bolig, og må derfor avsluttes ved bytte av bolig. 

Når du inngår en avtale om fastrente gjelder denne for en bestemt periode, enten 3, 5 eller 10 år. Dersom du velger å gå ut av avtalen før utgangen av bindingstiden, eller ønsker å betale inn ekstra på lånet, blir det beregnet en over- eller underkurs.

Overkurs - som du må betale - beregnes når fastrenten din ligger over markedsrenten på innfrielsestidspunktet. Det vil si at markedsrenten har falt siden du tok opp lånet.

Underkurs - som blir din gevinst - beregnes når fastrenten ligger under markedsrenten. Underkurs utbetales ikke ved hel eller delvis innfrielse av boliglånet i avtalens første 12 måneder.

  • Dersom den flytende renten blir lavere enn fastrenten du har valgt, må du fortsatt betale fastrenten som avtalt.
  • Det er ikke mulig å gjøre endringer på boliglånet i avtaleperioden, som for eksempel avdragsutsettelse, endring av nedbetalingstid eller lånetype.
  • Ønsker du å betale inn ekstra på lånet, eller innfri det i sin helhet, vil banken foreta en kursberegning ut i fra gjenstående bindingstid på fastrentelånet. Dette kan medføre en ekstra kostnad for deg. 

I utgangspunktet er det ikke mulig å gjøre endringer på fastrentelånet i bindingstiden. Ved å velge fastrentelån er du bundet til avtalen du har inngått i valgt avtaleperiode. Eventuelle endringer og/eller om du ønsker å gå ut av fastrenteavtalen vil det bli beregnet en overkurs (rentetap) eller underkurs (rentegevinst). 

Fastrente priser

RENTEBINDING NOMINELL RENTE MEDLEM NOMINELL RENTE ØVRIGE
3 års rentebinding 1,77 % 1,87 %
5 års rentebinding  2,05 % 2,15 %
10 års rentebinding 2,39 % 2,49 %

NB: For å ha mulighet til å binde renten må lånet ligge innenfor 75 prosent av boligens markedsverdi. I prislisten finner du eksempel med effektiv rente. 

Se fullstendig prisliste